Så er vejen banet for minkavl i Danmark i 2023

På et møde i dag mellem minkerhvervet og fødevareminister Rasmus Prehn er linjerne tegnet op for fremtidens minkavl i Danmark.

- Erhvervet er i nogen grad blevet imødekommet, så det nu formelt kan lade sig gøre at genstarte minkavl. Nogle ganske få avlere har som bekendt indikeret, at de ønsker dette. Reglerne omkring opstarten i 2023 bliver meget stramme, så folkesundheden på ingen måde udsættes for nogen som helst risiko. Det bliver besværligt at være minkavler, men det er så prisen, siger Tage Pedersen, formand for Danske Minkavlere.

Betingelserne for opstart omfatter et stort antal svaberprøver, der skal tages i svælget på dyrene en gang om ugen. Det er en voldsom belastning for dyrene, men det har myndighederne insisteret på. Derudover bliver der krav om testning af personale og andre personer, der har tilknytning eller adgang til minkfarme. Og endelig vil der blive specifikke krav om hygiejne- og smittebeskyttelsesforanstaltninger.

- Der kommer måske kun til at være kun én avler og kun 600 mink i Danmark, men myndighederne har altså alligevel valgt 5-dobbelte seler og livremme af stål. Til gengæld har ministeren lovet, at vi ret hurtigt kommer til at evaluere på blandt andet effekter af kravene, så de kan tilpasses, siger Tage Pedersen.

Rasmus Prehn skal nu blot konfirmere de nye regler med Folketinget, hvor der som bekendt er et stort flertal for minkavl i Danmark. Så dette må forventes at være en formalitet, der ikke bør kunne blokeres og dermed forsinkes af et folketingsvalg. Så snart et folketingsflertal har givet grønt lys til fødevareministeren, kan reglerne nemlig gennemføres administrativt inden for den gældende lovgivning.