TV 2-udsendelse om coronasmitte på minkfarme

TV2 viser udsendelsen ”Minkfarmenes skjulte smitte”, hvor enkelte minkavlere fortæller, at de ikke har fulgt myndighedernes anbefaling om frivilligt at lade sig teste, og et par avlere fortæller, at der har været uregelmæssigheder i indsendelse af svaberprøver fra deres minkbesætninger. Det ene eksempel er en genbrugt DR-nyhed fra marts 2021.

Danske Minkavlere tager naturligvis afstand fra avlere, som ikke har fulgt reglerne om smitteopsporing gennem svaberprøver.

- De få avlere i TV 2-udsendelsen skulle naturligvis have fulgt retningslinjerne for svaberprøver, ligesom det meget store flertal af minkavlere gjorde. Fødevarestyrelsen gennemførte en kontrol af svaberprøverne i november 2020, som viste, at prøverne blev taget rigtigt. Det gør det mere ærgerligt, at nogle få angiveligt har snydt, siger Tage Pedersen, formand for Danske Minkavlere.

Han understreger, at smitteopsporingen faktisk virkede: Der blev fundet 290 smittede farme gennem svaberprøver, og alene fra den 4. november 2020, hvor alle mink blev beordret aflivet, og frem til sidste mink blev aflivet, konstaterede myndighederne 81 farme positive med Covid-19.

I udsendelsen kritiseres det endvidere, at nogle avlere ikke fulgte myndighedernes anbefaling om at lade sig teste regelmæssigt. Men det var netop en anbefaling og ikke et krav. Sundhedsmyndighederne vurderede nemlig allerede dengang, at test af personer med tilknytning til minkfarme var et ineffektivt redskab. Som smittebegrænsningstiltag ville det først være effektivt, når det kunne ske med hurtige hjemmetests. 

I et myndighedssvar fra SSI og Københavns Universitet vedrørende ”Virkemidler til at forebygge og reducere Covid-19 smittespredning imellem mennesker og mink” dateret 18. september 2020 konkluderes, at: ”Hvis test af personer med tilknytning og adgang til minkfarme skal kunne reducere risikoen for at mink smittes, så skal disse personer ikke alene testes hyppigt, men også kunne forvente svar i løbet af kort tid, optimalt få timer. Testning vil være et mere effektivt tiltag når en hurtig test, som man kan udføre selv er tilgængelig.”

Anvendelse af kviktest og selvtest i det danske testprogram blev først indført lang tid efter, at det politisk blev besluttet at aflive alle mink.

- Det er usmageligt, at TV 2 hænger minkavlere ud for ikke at lade sig teste, når det netop var frivilligt, ligesom for alle andre danskere, og når myndighederne tilmed ikke selv troede på effekten i forhold til at forhindre mennesker i at smitte mink, siger Tage Pedersen.

Med henblik på netop at styrke beskyttelsen mod indslæbning af smitte på minkfarme foreslog Danske Minkavlere i sommeren 2020 at gøre test af personer med tilknytning til minkfarme obligatorisk, men det blev afvist af myndighederne. SSI havde detaljerede oplysninger allerede i august/september 2020 om testniveauet, uden at SSI eller regeringen reagerede. Tallene bliver i TV 2-udsendelsen præsenteret som ny viden, men det er forkert, for testtallene var offentlige allerede i starten af september 2020.

134 kontrolbesøg udført af Fødevarestyrelsen i anden halvdel af 2020 viste i øvrigt, at 99,25 procent af minkavlerne fulgte de gældende smittebeskyttelsesregler mod Covid-19.

 

Baggrundsnotat om TV 2-udsendelse

Bilag 1 til Baggrundsnotat om TV 2-udsendelse 

Bilag 2 til Baggrundsnotat om TV 2-udsendelse

Bilag 3 til Baggrundsnotat om TV 2-udsendelse