Danske Minkavlere: Nu kan nogle få avlere forhåbentligt igen producere mink i Danmark

Efter dagens møde i Fødevareministeriet står det nu klart, at regeringen har lyttet til Danske Minkavlere, så der forhåbentligt snart igen kan avles mink i Danmark. 15 avlere har som bekendt søgt den såkaldte dvaleordning, og har dermed mulighed for at opstarte minkavl igen.

 - Vi har udsigt til en nogenlunde rimelig løsning, som balancerer det helt nødvendige hensyn til folkesundheden, og det brede ønske om, at der igen kan avles mink i Danmark. Men myndighederne skal nu genbesøge modellen for genstart for, så den er realistisk, siger Tage Pedersen, formand for Danske Minkavlere.

- Forløbet frem til i dag har været uskønt, og det har taget alt for lang tid for regeringen og fødevareministeren at nå til dette punkt. Men der er nu håb om svar og klarhed for de minkavlere, der måtte ønske igen at producere mink. Jeg håber og regner med, at et bredt flertal i Folketinget vil bakke op om disse få modige mennesker. Regeringens og myndighedernes behandling af minkavlere har, som alle ved, været grænseoverskridende skandaløs, og ingen minkavlere fortjener mere usikkerhed eller politisk obstruktion, siger Tage Pedersen.