Tvivlsomt fagligt grundlag for nedlæggelse af minkerhvervet

Regeringen har sammen med et rødt flertal i Folketinget besluttet at forlænge forbuddet mod minkavl i Danmark. Danske Minkavlere står uforstående overfor beslutningen, som er den foreløbige kulmination på en længere politisk farce.

- Regeringen har nedklassificeret corona som en samfundskritisk sygdom, og så giver det overhovedet ingen mening at forlænge et corona-forbud rettet alene mod minkavl. Resten af samfundet er tilbage til det normale, så jeg kan slet ikke forstå de røde partiers motiv i denne sag, siger Tage Pedersen, formand for Danske Minkavlere.

SSI kom i slutningen af juni med en risikovurdering af minkavl i 2022, som blev stærkt kritiseret af fagkundskaben på området for at være løsagtig og upræcis. Landbrugsminister Rasmus Prehn har efterfølgende i medierne sagt, at han har bestilt en opdateret risikovurdering, men det har vist sig ikke at være rigtigt, ifølge SSI. I TV-Avisen 18.30 fredag oplyste Rasmus Prehn pludselig, at den opdaterede risiko-vurdering havde været klar i ”nogle dage”. Men partierne er i dag åbenbart kun blevet præsenteret for en mundtlig risikovurdering fra SSI.

- Erhvervet blev reelt lukket den 4. november 2020, men nogle få minkavlere har tilkendegivet, at de gerne vil starte igen. Ikke desto mindre er det helt vildt, at regeringen og støttepartierne har truffet en så vidtgående beslutning på en mundtlig overlevering fra en så kritiseret myndighed som SSI. Når man de facto forbyder et erhverv, så er grundloven i spil. Det er en meget, meget vidtrækkende og alvorlig beslutning på et for os ukendt og end ikke nedskrevet grundlag. Hvordan skal fagfæller og andre eksperter forholde sig til et mundtligt indlæg? Regeringen og SSI har haft måneder til at forberede et ordentligt fagligt grundlag. Forløbet er og bliver skandaløst, og jeg forstår ikke, at regeringen bliver ved med at behandle os minkavlere så lemfældigt. Det er som om, man leger politik, og fuldstændig overser eller er ligeglad med, at det er menneskers skæbner, regeringen kaster rundt med, siger Tage Pedersen.

Danske Minkavlere har i hele forløbet fastholdt, at minkavl ikke må være til fare for folkesundheden.

- Det mente vi den 4. november 2020, og det mener vi fortsat, men med den alvorlige kritik, der er rejst af SSI og nu senest en mundtligt opdateret risikovurdering, føler jeg mig langt fra tryg ved det faglige grundlag for den aktuelle beslutning. Det vil vi nu bede om at få undersøgt grundigt, siger Tage Pedersen.