Politisk aftale om erstatning til minkavlerne på plads

Der er indgået en politisk aftale i Folketinget om erstatning til minkavlerne for ekspropriation af deres erhverv.

- Vi er som udgangspunkt tilfredse med, at regeringen og Folketinget anerkender, at vores erhverv og vores ejendom er eksproprieret. Det er meget positivt, at især Venstre har taget et stort og aktivt medansvar for at finde en korrekt erstatning igennem svære forhandlinger med regeringen, og resultatet ser umiddelbart fornuftigt ud. Der er foretaget et særdeles voldsomt indgreb mod erhvervet og ikke mindst mod den enkelte minkavler, som har fået trukket hele sit eksistensgrundlag væk. Når staten iværksætter et så omfattende indgreb – og i dette tilfælde endog uden et gennemarbejdet fagligt grundlag – så kommer der selvfølgelig en regning. Vi vil nu sammen med vores økonomiske og juridiske rådgivere vurdere, om vi synes, at de enkelte elementer i partiernes aftale vil resultere i en retvisende og tilfredsstillende fuld erstatning, eller om sagen på nogle punkter eventuelt skal have et retligt efterspil, siger Tage Pedersen, formand for Danske Minkavlere.

Nedlæggelsen af det danske minkerhverv kommer ifølge regeringens foreløbige skøn til at koste statskassen omkring 19 milliarder kroner.

- Det lyder af meget, men minkavlerne får langt fra alle pengene. Med i regnestykket hører f.eks. også statens enorme omkostninger til nedrivning og bortskaffelse af et gigantisk produktionsapparat i verdensklasse. Det er et kæmpearbejde, og det bliver meget dyrt. Derudover er en stor del af det samlede beløb også øremærket til ekspropriationen af de mange nu helt eller delvist lukkede virksomheder i erhvervets følgeindustri, siger Tage Pedersen.

Som lovgivning og retspraksis kræver, er der i udmåling af værdien af avlernes virksomhed - og dermed tabet af det formuegode, som virksomheden udgør for den enkelte - anlagt et skøn over det fremtidige potentiale. De kommende 10 år ville den danske minkproduktion forventeligt have genereret en samlet eksport på 40-60 milliarder kroner, og samtidig have skabt en solid indtjening og mange gode arbejdspladser.

- Set over tid er det dansk landbrugs ubetingede guldfugl og et af dansk erhvervslivs absolutte internationale fyrtårne, som politikere nu har lukket, så i det lys er regningen for staten sådan set ganske lille. For os minkavlere er regningen desværre væsentligt større og for mange avlere og deres familier helt uoverskuelig. Alle vores håb, drømme og planer er ødelagt, og det kommer erstatningen desværre ikke til at ændre på, siger Tage Pedersen.

Erhvervet var i perioden 2008-2018 den bedst indtjenende sektor i landbruget med et gennemsnitligt årligt driftsresultat på 971.000 kr. I samme periode lå planteavl som nummer 2 med et årligt driftsresultat på 265.000 kr.

Hvad får staten for pengene?

Den danske minkbranche er blevet eksproprieret af staten. Og det er ikke småting, staten har købt. Danske minkavlere havde en enestående verdensledende rolle med et meget omfattende produktionsapparat. Der er kapacitet til at huse over 3 millioner avlshunner. Minkhaller, bure, redekasser, gyllerender og alt andet til faget hørende skal nu nedrives og bortskaffes. I tal drejer det sig blandt andet om:

  • 7,3 mio. kvadratmeter minkstalde (svarer til 60.800 parcelhuse på 120 kvadratmeter).
  • 10,9 mio. minkbure, svarende til 40 mio. kg metalskrot, fortrinsvis endda rustfrit.
  • 10,9 mio. redekasser. Lige så mange legerør i plastik.
  • 3.270 kilometer gyllerender. Lige så mange kilometer automatisk vandanlæg til dyrene.
  • Kilometervis af betonhegn fra 1.100 farme.
  • 1.100 gylletanke. 1.500 fodersiloer.
  • Bygninger til maskiner, mandskabsfaciliteter, pelseri m.m., konservativt estimeret pr. farm 300 kvadratmeter svarende til total bygningsmasse på 330.000 kvadratmeter (svarer til 2.750 parcelhuse på 120 kvadratmeter).
  • Anslået op mod i alt 10.000 specialmaskiner, herunder fodermaskiner, sorteringsvogne, halmvogne, aflivningsvogne, hyldevogne, strømaskiner, minilæssere m.m.
  • 10 store foderfabrikker, samt et stort antal andre virksomheder i erhvervets følgeindustri.
  • Kopenhagen Fur – verdens største pelsauktion med 100.000 kvadratmeter under tag med salgs-, sorterings- og lagerfaciliter. Gennem mange år én af den københavnske Vestegns største arbejdspladser og spydspids i dansk eksport til Kina.