Danske Minkavlere hilser aflivning velkommen

Regeringen har truffet beslutning om aflivning af minkfarme smittet med corona eller mistænkt for corona. Aflivningen omfatter også raske besætninger indenfor en radius af 8 kilometer fra de berørte besætninger. I omkring 1 million mink blive aflivet.

- Det er en tung beslutning, regeringen har truffet, men vi bakker fuldstændig op. I de seneste uger har vi alle oplevet, at stadig flere farme i Nordjylland er blevet smittet, og ingen har kunnet forklare stigningen. Menneskers sundhed må komme først. Vi ønsker ikke som erhverv at være kilde til angst i lokalsamfundet. Vi ved, at der i Nordjylland har været stærke reaktioner, fordi omgivelserne bliver bekymrede. Myndighederne har med baggrund i faglige vurderinger haft en tro på, at man kunne inddæmme smitten, og vi har alle haft en klar forventning om, at det ville være lykkedes bedre, end det billede vi ser nu, siger Tage Pedersen, formand for Danske Minkavlere.

Aflivningen omfatter op imod 100 besætninger.

- For de berørte avlere har de seneste uger været forfærdelige. Usikkerheden har været altopslugende for de enkelte avlere, medarbejdere og deres familier. Nogle af mine medlemmer har måttet passe deres dyr, mens de selv har været meget syge af corona. De har ikke vidst, om de kunne pelse om kun en måneds tid fra nu af - og dermed bevare deres erhverv og deres indtægt, eller om de skulle gå fra gården, siger Tage Pedersen.

De nærmere betingelser for aflivningen er først nu offentliggjort.

- Det skal vi have lejlighed til at studere nærmere, for det er klart, at den enkelte avler skal håndteres og også kompenseres korrekt ud fra de gængse regler for disse indgreb i husdyrproduktioner. Det er der en gennemprøvet praksis for på andre områder, og det har vi fuld tillid til. Jeg vil i øvrigt gerne benytte lejligheden til at rose myndighederne for en kæmpe indsats og et godt samarbejde gennem de seneste måneder, siger Tage Pedersen.