Økonomisk kompensation ved aflivning

Der har nu gennem et alt for langt forløb været drøftet data for udmåling af den økonomiske kompensation med regeringen og myndighederne. Regeringen har nu besluttet rammerne for en erstatning. Der statueres såkaldte skalaværdier, som der kan tages udgangspunkt i ved økonomisk opgørelse på alle berørte farme. Ud fra de gældende regler er beregningsprincippet herefter, at der er en markedsbestemt skindpris, som tillægges et beløb for driftstab (værdien ved at kunne fortsætte som normalt med avlsdyr o.s.v.), og derfra trækkes så en række sparede omkostninger (f.eks. pelsning, som jo ikke sker).

 Urimeligheder i modellen

 - Kompensationen til de ikke-smittede farme er tilsyneladende reel nok efter reglerne, men vi er meget kede af den forskelsbehandling, som rammer de smittede farme. Det er dikteret af regeringen, og det har vi af al magt forsøgt at ændre på, men det har ikke kunnet lade sig gøre. Det er en klar og helt uacceptabel uretfærdighed. Avlere med smittede farme bliver ikke stillet, så man umiddelbart kan købe nye avlsdyr næste år, det er helt urimeligt. Alle bør selvfølgelig få fuld driftstabserstatning, siger Tage Pedersen, formand for Danske Minkavlere.

 Der er to kompensationsmodeller: En her-og-nu-betaling og en a conto-betaling, hvor den endelige erstatning beregnes på grundlag af skindpriser i 2021. Skindene, fra de dyr som aflives, skulle have været solgt i 2021, men der er af regeringen indsat et max. beløb på den endelige kompensation pr. skind.

- A conto-modellen er god, men max-beløbet synes vi er uacceptabelt. Hvis man skal stille avlerne, som de ville være stillet under normale omstændigheder, ville de få en 2021-markedspris for deres skind, men det er nu kun i en begrænset udgave. Det er ikke korrekt og rimeligt, men de politiske valg er truffet af regeringen, siger Tage Pedersen, og fortsætter:

 Uskønt forløb

 - Det har været et alt alt for langsommeligt forløb, hvor vi har forsøgt at influere og kæmpe med alt, hvad vi har at kæmpe med. I forhold til startpunktet, så har regeringen valgt at forbedre nogle punkter i erstatningen, og så er der andre ting som vi ikke kan leve med, f.eks. forskelsbehandlingen og loftet over 2021-priserne. Samlet set kan vi derfor ikke på erhvervets vegne acceptere og undertegne hele pakken.

 Store skævheder i selve strategien

 Ud over betalingsmodellen kæmper foreningen som bekendt også for lydhørhed omkring en række andre afgørende vigtige spørgsmål i forbindelse med selve nedslagningsstrategien, og hvad der berettiger den. Det gælder f.eks. grundlaget for og den konkrete anvendelse af de såkaldte zoner. Også her mærkes det klart, at Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen er under kraftig indflydelse fra andre af regeringens områder og hele den generelle corona-strategi.

 - Situationen har potentiale til i værste fald at true hele erhvervet og sammenhængskraften blandt minkavlerne, og det skal vi nu kæmpe med al kraft for at undgå. Vi mærker sådan set stor sympati fra næste alle sider, men det kan vi jo ikke leve af, og alle avlere befinder sig lige nu i en enorm stor usikkerhed og frustration over den her ”meteor” som er faldet ned i hovedet på os, siger Tage Pedersen.