Mogens Jensen trækker sig som fødevareminister

Fødevareminister Mogens Jensen (S) har i dag måttet trække sig fra sin ministerpost på grund af sin rolle i det, som nogle medier kalder mink-gate. Tage Pedersen, formand for Danske Minkavlere, siger i den anledning:

- Vi har på mange måder haft et udmærket samarbejde med Mogens Jensen først som handelsminister for nogle år tilbage og i hans første tid som fødevareminister. Fødevareministeriet var nok ikke hans ønskeministerium og afgangen som minister kommer efter et kaotisk og uværdigt forløb, som desværre er endt med, at staten har eksproprieret hele mit erhverv.

- Succeser har altid mange fædre, mens fiaskoer sjældent har nogen. Nu er Mogens Jensen ikke længere minister, men det er Danske Minkavleres opfattelse, at der bør kigges meget bredere på mink-skandalen i form af for eksempel en kommissionsundersøgelse. Det bør ske af hensyn til minkavlerne, som på baggrund af en grundlovsstridig ordre besluttet i regeringens koordinationsudvalg og kommunikeret af statsministeren, har fået eksproprieret deres livsværk, deres virksomhed og som står fortvivlede efterladt tilbage. Det bør også ske af hensyn til demokratiet. Det er under pres i disse år, og når en regering bryder grundloven, så skal hver en sten vendes. Det skylder vi os selv, hvis vi skal holde det demokratiske fundament stærkt og fastholde tilliden til de demokratiske institutioner som en bærende kraft i Danmark.