Katastrofe for minkerhvervet i Danmark

Regeringen har på baggrund af anbefalinger fra sundhedsmyndighederne besluttet, at alle mink i Danmark skal aflives, også alle avlsdyr. Dermed er fremtiden for dansk minkproduktion ødelagt. Indgrebet sker, fordi der er fundet en mutation, som angiveligt har potentiale til at udløse en ny pandemi.

- Vi skal selvfølgelig ikke være årsag til en ny pandemi. Vi kender ikke det faglige grundlag for denne vurdering og risiko - det har vi ikke fået indsigt i - men regeringens beslutning er en katastrofe for erhvervet og Danmark. Det er en de facto varig nedlukning og afvikling af pelsdyrerhvervet, og vi må umiddelbart se det som en ekspropriation af alle de berørte bedrifter og virksomheder. Det er alle disse menneskers livsværk, deres hverdag, deres arbejde, ja hele deres fundament, som fjernes. Det er en sort dag for os alle og for Danmark, siger Tage Pedersen, formand for Danske Minkavlere.

I alt skal over 14 millioner dyr aflives på omkring 1.000 minkfarme. Erhvervet har i en årrække været et markant fyrtårn i dansk økonomi og eksport, og branchen inklusive følgevirksomhederne beskæftiger direkte omkring 6.000 mennesker. Derudover er der en række afledte effekter.

- Det her berører ikke kun minkavlerne, men hele samfund, hvor mink udgør en stor del af økonomien. Det her er også ødelæggende for de samfund og for de følgevirksomheder, der leverer produkter eller serviceydelser til minkavlerne, siger Tage Pedersen.