Forslag til langsigtet og bæredygtig strategi for den danske minkbranche

Hvis den danske minkbranche skal have en bæredygtig fremtid, som ønsket fra politisk side, skal der ske ændringer i strategien. Som udviklingen går nu, aflives der flere raske end syge dyr, og smitten ser fortsat ud til at brede sig. Myndighedernes aflivningsstrategi blev indført den 1. oktober, men er ikke længere en relevant løsning. Derer nu akut behov for en løsning, der kan sikre avlsdyr til 2021.

På torsdag er det fem uger siden fødevareminister Mogens Jensen på et pressemøde ændrede strategi fra inddæmning til nedslagning, men opgaven er vokset myndighederne fuldstændig over hovedet. Senest har det hen over weekenden flydt med billeder af aflivede mink, som er smidt i kæmpe bunker på jorden, og containere, hvor opsvulmede mink er flydt over.

- Myndighederne er håbløst bagud, og hele vores erhverv er derfor i farezonen. Regningen vokser dag for dag, og det er ikke en måde at bruge samfundsressourcer på, og derfor har vi et bud på en løsning. En løsning, som også giver mulighed for at bevare avlsdyr til 2021, siger Tage Pedersen, Danske Minkavlere.

Pelsningen er startet i dag. Derfor er der i løbet af ganske få uger kun avlsdyr tilbage på farme.

- Det giver grundlag for at gå tilbage til en inddæmningsstrategi, fordi den samlede biomasse og dyretæthed falder ganske markant, siger Tage Pedersen.
I stedet for at destruere aflivede, raske dyr pelses de normalt, så værdien ikke går tabt, og der sættes levende avlsdyr til side på alle farme. De dyr, som ellers skulle gå til pelsning på smittede farme, aflives og destrueres, men avlsdyrene beholdes, og farmen og dens ejer/personale isoleres.

Danske Minkavleres bud på en langsigtet strategi lyder:

1. Beskyttelse mod smitte: Smittebeskyttelsesprogrammet fastholdes. Derudover foreslår Danske Minkavlere at persontest udvides og gøres til et decideret krav.

2. Overvågning: Screening foretages f.eks. ved ugentlig indsendelse af svaberprøver fra alle farme. Alle registrerede ansvarlige driftsledere pålægges krav om test hver uge. Der opfordres til, at øvrige personer med adgang til farme tilsvarende testes hver uge.

3: Ved mistanke straks-isoleres det personale, der er nødvendigt for at passe dyrene. Isolation omfatter også adskillelse fra eventuel familie i bolig. Og isolationen omfatter, at de pågældende dyrepassere ikke må agere i samfundet, bortset fra eventuelt behov for dedikeret ”uren” bil mellem farm og (alene)-bolig. Tilførsel af mad m.v. sker med ekstern assistance uden kontakt. Adgang for andre (f.eks. håndværkere) til farm må alene ske med tilladelse fra tilsynsførende i FVST.

4. Ved konstateret smitte: Den etablerede isolation af påkrævet personale fortsættes i f.eks. 14 dage regnet fra datoen for prøver udtaget til konstateret smitte. Besætningen passes på normal vis af de isolerede medarbejdere. Farme beliggende inden for en radius på 2 km screenes dagligt i f.eks. 14 dage ved svaberprøver på 5 levende dyr.

5) Ophævelse af smittet status: Efter de 14 dages karantæne påbegyndes udtagelse af svaberprøver på døde dyr. Når der på et tidspunkt er gået 7 dage siden sidste fund af positive prøver, iværksættes fritestning.

6. Ved øget besætningsstørrelse efter hvalpefødsler i 2021 fortsættes ovenstående strategi. Vaccination af farm-relaterede personer gennemføres så snart dette er muligt, og vaccine til mink forventes udviklet, testet og introduceret snarest muligt. 

Se den fulde strategi her.