Covid-19 i mink

I forlængelse af de tidligere fund af Covid-19 i få mink - smittet af medarbejdere - på tre hollandske minkgårde, er der er nu i Holland en foreløbig formodning om et tilfælde af smitte med Covid-19 fra mink til menneske. Der er tale om en medarbejder på en farm. De hollandske myndigheder vil nu foretage en nærmere analyse af de mulige konkrete smitteveje. 

 Risikoen for at overføre smitte fra gården og ud i det omgivende samfund vurderes fortsat af myndighederne som ganske ubetydelig, og der er for eksempel ikke fundet virus i luft- og støvprøver udenfor staldene på de hollandske gårde.

Der er tidligere fundet enkelte tilfælde af Covid-19 i andre dyr, bl.a. katte og hunde. Den slags dyr kan potentielt bære smitten, og derfor anbefaler de hollandske myndigheder, at holde katte og hunde ude af staldene. Ligesom myndighederne i øvrigt generelt anbefaler alle med kæledyr at isolere dyrene, hvis der opstår mistanke om Covid-19 blandt mennesker eller dyr i husstanden.

Danske Minkavlere er løbende i tæt kontakt med de relevante danske myndigheder, herunder Fødevarestyrelsen. Alle praktiserende dyrlæger er via Fødevarestyrelsen for nogle uger siden informeret om de hollandske tilfælde, og opstår der mistanke om Covid-19 i en dansk minkbesætning - eller alle andre dyr - har dyrlægerne fået faste retningslinjer for håndtering.

 Minkavlerne skal i øvrigt følge de helt generelle retningslinjer: 

  • Vask hænder ofte eller brug håndsprit
  • Host og nys i ærmet
  • Hold afstand til andre
  • Har man symptomer på sygdom, også milde symptomer, så bliv hjemme indtil man er rask – dvs. til 48 timer efter de seneste symptomer

 Fødevarestyrelsen har derudover oprettet en side med en Q&A om Covid-19 og mink: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Coronavirus-og-mink.aspx