Screening for corona og smittebeskyttelse af mink

To minkgårde i Vendsyssel har i besætningerne fået konstateret smitte med corona. På den ene minkgård har regeringen og myndighederne foreløbig valgt at slå dyrene ned, mens der på den anden gård skal gennemføres yderligere test med henblik på at verificere testresultatet.

I udlandet er en lang række forskellige dyr konstateret smittet med coronavirus. I april blev der således første gang fundet corona i mink hos to hollandske minkproducenter, og Danske Minkavlere har siden da været i løbende tæt faglig kontakt med de relevante danske myndigheder. Der er ikke sammenhæng mellem de hollandske tilfælde og de to danske tilfælde, viser virologiske undersøgelser.

For at få et klart billede af status i Danmark vil Fødevarestyrelsen i uge 26 screene for corona ved at udtage prøver fra mink på 120 minkgårde fordelt over hele landet.

Smitten er kommet ind i minkbesætningerne fra mennesker, og Danske Minkavlere har derfor anbefalet minkavlerne, at adgangen til minkgårde minimeres, at avlere og medarbejdere er ekstra opmærksomme på ikke at gå på arbejde med symptomer, og at man nøje følger Fødevarestyrelsens anbefalinger om smittebeskyttelse, samt at man holder hunde og katte væk fra minkenes indhusning.

Danske Minkavlere støtter fuldt ud myndighedernes initiativer og har aktivt formidlet anvisninger og information om bl.a. screeningen ud til de danske minkavlere i tæt samarbejde med myndighederne. Danske Minkavlere bakker selvfølgelig også op om, at regeringen og myndighederne iværksætter de fornødne tiltag for at beskytte dyrene og holde coronasmitte i det omgivende samfund ude af de danske minkgårde.