Ingen fund af corona i stor screening af mink

De danske minkavlere har været igennem nogle dramatiske uger efter fund af corona-virus i en nordjysk minkbesætning, men spændingen er nu udløst. Dyrene på 125 minkgårde i hele Danmark er blevet screenet i en omfattende test for corona-virus. Samtlige 125 minkgårde er testet negative. De har altså ikke corona.

- Det er vi meget, meget glade for. Minkavlerne har nærmest ikke talt om andet, og derfor er vi meget lettede over og glade for, at screeningen viser, at vi har sunde dyr fri for corona, siger Tage Pedersen, formand for Danske Minkavlere.

Screeningen blev sat i værk på grund af et tidligere fund af corona i en nordjysk minkgård. Yderligere to gårde i samme geografiske område er også tidligere konstateret smittet.

Screeningen viser, at udbruddene af corona-virus i minkgårde er enkeltstående og lokale - i disse tilfælde knyttet til det brede coronaudbrud i Hjørring. Her er blandt andet et plejehjem og to skoler også ramt. Minkene er smittet af mennesker, der passer dyrene, og som ulykkeligvis har ført corona-virus ind på gården.

- Det er dybt ulykkeligt for de berørte avlere, og jeg tør godt sige, at alle minkavlere i Danmark er blevet meget bevidste om at holde corona-smitte ude af farmene. Det er jo os selv, der kan smitte dyrene, og det skal vi undgå, siger Tage Pedersen.

Danske Minkavlere har i hele forløbet nøje fulgt myndighedernes anvisninger og faglige guidelines. Blandt minkavlerne har der været meget stor opmærksomhed om hele sagen, og på de enkelte gårde er der nu indført forholdsregler for hygiejne og stop for adgang af gæster efter råd fra myndighederne. Danske Minkavlere har ligeledes opfordret til, at minkavlere og medarbejdere bliver testet for at holde corona-virus ude af gårdene.

Efter den gode nyhed om nulresultatet i den landsdækkende screening, vil der nu også blive iværksat en fortløbende jævnlig overvågning med regelmæssige test på gårdene, lige som corona er gjort anmeldepligtig for dyrlægerne. Det gælder i øvrigt også kæledyr som hund, kat og hamster, der også er modtagelige for corona.

 

Se pressemeddelelse fra Fødevareministeriet