Mink fremhævet på høring om grøn omstiling

Mink og minkbranchen blev som bioøkonomisk case rigtig fint eksponeret under en høring i Miljø- og Fødevareudvalget på Christiansborg den 6. februar.

Udnyttelse af biomasse er et hot emne i jagten på klimaløsninger, og her spiller landbruget sammen med energi- og biotechsektoren en helt central rolle. Og parterne er gode til at få politisk opmærksomhed og opbakning til fælles løsninger.

Side om side med Danmarks Naturfredningsforening viste Landbrug & Fødevarer, Dansk Miljøteknologi/Partnerskab for Bæredygtig Bioraffinering og Novozymes en lang række gode eksempler på klog og værdiskabende brug af bioressourcer. Og pegede på al den nye og lovende teknologi, der ligger lige rundt om hjørnet – og som man ønsker politisk opbakning til at gå videre med.

Høringen endte i ren forbrødring, hvor man fra Miljø- og Fødevareudvalgets side lovede at gå aktivt ind i at fremme den biostrategi, som samstemmende blev efterlyst af deltagerne.

Landbrug & Fødevarers klimachef, Niels Peter Nørring, holdt et virkelig godt og konstruktivt indlæg, der viste masser af solid erfaring med bioøkonomi og vilje til innovativt medspil fra landbrugets side. Han omtalte også minkbranchens bidrag: - Minken er i sig selv et lille bioanlæg, der forvandler restmateriale til et højværdiprodukt. Lige siden starten på den danske minkproduktion i 1920’erne har minkavl været baseret på cirkulær økonomi. Minkbranchen har altid udnyttet reststrømme fra slagtning og fiskeri til foder. Og via minken forædlet dem til et efterspurgt biobaseret højværdiprodukt. Branchen recirkulerer med andre ord materiale – ikke med tab – men med tilvækst af værdi.

Se høringen her

Høringen kan ses i sin fulde længde på Folketingets hjemmeside. Minkbranchen omtales 14.20 inde i udsendelsen.

Klik her for at se høringen (Åbner i nyt vindue).