Det er tid til at indstille kandidater til Top-Prisen 2020

Kopenhagen Fur Danske mInkavlere Top-prisen

”Han er en fantastisk ambassadør for branchen og er god til at invitere offentligheden ind. Han har virkelig udbredt viden og erfaring fra branchen til den brede befolkning.” Peter Hindbo blev sidste år den første modtager af Top-Prisen. Han fik overrakt prisen af Hella Harboe, Topdanmark, og Lars Eilertsen, bestyrelsesmedlem i Kopenhagen Fur.

For anden gang uddeles Top-Prisen til en person eller organisation, som har gjort noget særligt for fællesskabet inden for pelsdyrerhvervet. Prisen uddeles under generalforsamlingen den 27. marts, og modtageren af prisen får en pelsstatuette og 25.000 kr., som er doneret af Topdanmark.

Tildelingskriterier

Top-Prisen kan tildeles en person eller organisation, som i det seneste år – eller over en årrække – i andelstankens ånd og med stort og uegennyttigt engagement har ydet en ekstraordinær indsats til gavn for eller som led i det fælles virke, der er grundlaget for at fremme og udvikle dansk pelsdyravl.

Ønsker du at indstille en kandidat til prisen, skal du sende en mail til info@kopenhagenfur.com med følgende oplysninger:

  • Navn på personen eller organisationen, du ønsker at indstille.
  • Dit telefonnummer.

Enhver kan indstille kandidater til prisen. Deadline er 1. marts.

Om prisen

Top-Prisen blev uddelt for første gang sidste år til pelsdyravler Peter Hindbo. Den uddeles i samarbejde med Topdanmark, som Kopenhagen Fur har samarbejdet med i over 25 år. Kopenhagen Fur og Topdanmark ønsker med prisen at hylde fællesskabet og dansk pelsdyravls bidrag til landbruget og det danske samfund.

Beslutning om årets pristildeling træffes af et udvalg på fire personer. Tre af disse udvalgsmedlemmer udpeges af Kopenhagen Furs bestyrelse, mens et medlem udpeges af Topdanmark.