Hjemmel til aflivning af mink vedtaget

2020 har været et rædselsår for minkavlerne, der har set fundamentet for deres erhverv, minkene, forsvinde som følge af corona-pandemien. S-regeringen traf i starten af november en beslutning om at aflive alle mink i Danmark uden at have hjemmel til beslutningen, men den er nu tilvejebragt med dagens vedtagelse af L77 i Folketinget.

- Det har været et broget politisk forløb, og det er det i og for sig stadig. De danske minkavlere står fortsat i en svær situation, hvor deres virksomheder er eksproprieret og deres levebrød fjernet fra den ene dag til den anden, men spørgsmålet om erstatning udestår fortsat. L77 giver fundamentet for at komme videre med det spørgsmål, og jeg vil gerne kvittere for, at regeringen og alle partier i Folketinget nu anerkender, at der er sket en ekspropriation af det danske minkerhverv, siger Tage Pedersen, formand for Danske Minkavlere.

Regeringen gav minkavlerne 10 dage til at aflive alle mink i Danmark. Op mod i alt 15 millioner mink. Det lykkedes med en kæmpeindsats fra alle i erhvervet. Der blev arbejdet i døgndrift for at udføre regeringens ordre. En enkelt eller to minkavlere har ikke ønsket af gennemføre aflivning af deres avlsdyr på grund af den manglende hjemmel, men de sidste ca. 5-10 tusind mink i Danmark må nu forventes at blive aflivet snarest.

- Det er nu vigtigt af hensyn til minkavlerne, deres familier og de mange virksomheder i følgeerhvervene, at hele denne ulykkelige historie snarest bliver lukket endeligt med en afklaring af erstatningsspørgsmålet. Vi forventer, at regeringen og partierne vil aftale dette i begyndelsen af januar. Denne afklaring og opgørelse vil aldrig kunne erstatte det vi har mistet - drømme, håb, identitet og mange familiers livsgrundlag - men det er en forudsætning for, at vi hver især kan komme videre og se fremad igen, siger Tage Pedersen.