Covid-19 og mink

I en hollandsk undersøgelse er der hos ganske få mink på to gårde fundet SARS-CoV-2, den virus som forårsager Covid-19. Virus antages overført fra mennesker til dyrene – via medarbejdere på gårdene, der har haft symptomer på Covid-19.

Der er set andre eksempler på overførsel af SARS-CoV-2 fra mennesker til dyr, blandt andet til katte og hunde, men kendte tilfælde er få.

I en artikel fra Dansk Veterinærtidsskrift udgivet 23. april gennemgås al kendt viden på området af eksperter på området fra Københavns Universitet og Statens Serum Institut. Konklusionen er, at ”SARS-CoV-2 er påvist hos flere dyr, men der er foreløbig ingen dokumentation for, at hverken kæledyr eller produktionsdyr spiller nogen rolle i forbindelse med spredningen af COVID-19 i mennesker.”

På baggrund af de hollandske tilfælde vil Danske Minkavlere for en sikkerheds skyld skærpe opmærksomheden på minkgårdene. Ud fra et forsigtighedsprincip understreges, at avlere og medarbejdere med symptomer, som kan være tegn på Covid-19, ikke bør være i kontakt med dyrene. I forvejen gælder jo på alle arbejdspladser i samfundet, at man som medarbejder skal blive hjemme, hvis man har symptomer på Covid-19. Også vigtigheden af allerede gældende og gængse forholdsregler i forhold til hygiejne med f.eks. grundig håndvask før og efter, at man har håndteret dyr, vil blive indskærpet.

Danske Minkavlere vil i øvrigt nærmere vurdere behov for eventuelt udvidet overvågning i samarbejde med Fødevarestyrelsen og det veterinærfaglige myndighedsberedskab på Københavns Universitet, samt øvrige relevante myndigheder.

Læs artiklen om SARS-CoV-2 og dyr i Dansk Veterinærtidsskrift: https://dvt.ddd.dk/bladarkiv/2020/nr-04/veterinaer-betydning-af-covid-19/