Antibiotikaforbrug er reduceret med 40 procent

Danske Minkavlere

En rapport fra Danmap viser, at forbruget af antibiotika til mink 2018 er faldet med omtrent 2,5 tons, svarende til 40 procent. Forbruget er sidste år på det laveste siden 2009.

- Den stigende udvikling i forbruget af antibiotika til mink gennem de seneste år ser ud til at vende, hvilket sandsynligvis både er et resultat af industriens målrettede indsats på området og en lavere sygdomsforekomst blandt minkene i løbet af 2018, forklarer specialkonsulent Birgitte Borck Høg i en pressemeddelelse fra DTU Fødevareinstituttet.

Den målrettede indsats, som DTU nævner, er en handlingsplan, som den danske minkbranche satte i værk i 2018, efter forbruget havde været støt stigende siden 2008, som følge af sygdomsudbrud og populationsudvikling.

Stigningen i forbruget var for Dansk Pelsdyravlerforening en uacceptabel udvikling, som skulle vendes med det samme. Du kan læse om indsatsen i november-bladet 2018 af Dansk Pelsdyravl.

Indsatsen skal fortsætte

- Det er en utrolig flot indsats, og de danske minkavlere har arbejdet hårdt for at nedsætte forbruget af antibiotika, siger Tina Struve, chefdyrlæge hos Kopenhagen Fur, og fortsætter:

- Men vi har også været i den situation at klimaet var med os i 2018 med den tørreste sommer i mange år. Det har også været med til at holde sygdomspresset nede. Derfor skal vi fortsat holde fokus på kun at anvende antibiotika, når det er strengt nødvendigt, for vi skulle meget gerne have et niveau fremover, der afspejler, at minkavlere bruger medicin med omtanke, og kun når det er nødvendigt.

Fakta – hvad er Danmap?

Danmap-programmet er lavet af DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet og Statens Serum Institut. Programmet har eksisteret siden 1995, og den har til formål at overvåge forbruget af antibiotika og forekomsten af antibiotikaresistens blandt bakterier i dyr, mennesker og fødevarer i Danmark.

Læs om Danmap her.

Læs også pressemeddelelsen fra DTU her.