EU-Kommissionen blåstempler WelFur

Danske Minkavlere WelFur

Den europæiske pelsbranches certificering af dyrevelfærden i mink er nu blevet anerkendt af EU-Kommissionen som et ”Self-Regulation and Co-Regulation Initiative”. Det omfatter initiativer, som ikke er lovbestemt, men som bidrager til at sikre og højne standarder.

- Det er en anerkendelse fra EU-Kommissionen af, at vi i pelsbranchen tager vores samfundsansvar alvorligt i arbejdet med dyrevelfærden, siget CEO Mette Lykke Nielsen, Fur Europe.

Initiativer, som anerkendes som et ”Self-Regulation and Co-Regulation Initiative” af EU-Kommissionen, bliver grundig vurderet inden. Der bliver kigget på transparens, troværdighed, implementering og efterlevelse af gældende lov.

WelFur er et system til måling og certificering af dyrevelfærden på minkgårde. WelFur bygger på faglig viden og er udviklet af forskere fra syv europæiske universiteter. Certificeringen er uafhængig og er næsten færdig-implementeret i den europæiske pelsbranche.

 

Du kan læse mere om EU's blåstempling af WelFur her

Læs mere om WelFur

• Det er pelsdyrerhvervet selv, der har taget initiativ til at få indført fagligt korrekte målemetoder som redskab til at dokumentere dyrevelfærden hos pelsdyr. Det gælder ikke mindst den høje velfærd på de danske minkgårde.

• WelFur giver et uvildigt, nuanceret og retvisende billede af dyrenes sundhed og velfærd på gården.

• Der bliver målt og vurderet på punkter, hvor eventuelle forbedringer vil komme både minkene og avlerne til gode.

• WelFur dokumenterer dyrenes velfærd på en måde, der er forståelig for det omgivende samfund, politikere, embedsmænd, meningsdannere og lægmænd i bred forstand.

• WelFur-målemetoden for mink er gennemarbejdet på syv europæiske universiteter.

• En god WelFur-score giver den enkelte avler solidt grundlag for med god samvittighed og stolthed at dokumentere høj dyrevelfærd på gården.