DTU: Bedre styr på antibiotikaforbruget hos mink

Kopenhagen Fur Danske Minkavlere antibiotika mink

Udviklingen i forbruget af antibiotika set i forhold til antallet af mink – for de seneste 12 år. Kilde: Center for Diagnostik DTU.

”Med en ny opgørelse fastslår Center for Diagnostik DTU, at forbruget af antibiotika på landets minkfarme på et år er reduceret med 40 procent set i forhold til antallet af mink. Dermed er antibiotikaforbruget nu det laveste i 12 år”.

Det skriver Center for Diagnostik DTU efter en ny rapport, som Center for Diagnostik har lavet for Pelsdyrafgiftsfonden viser et lavere antibiotikaforbrug i minkavl. Denne nyere opgørelse er baseret på en metode, som tager højde for ændringer blandt andet i valg af antibiotika og ændringer i antallet mink. Dermed kan det slås fast, at reduktionen er et reelt fald i anvendelsen af antibiotika til mink.

”Det er en god nyhed, at forbruget er faldet så drastisk. Det er både godt for såvel minkavlerne og forbrugerne, da det nedsætter risikoen for udvikling af antibiotikaresistente bakterier. Det har været vigtigt at tage en opgørelsesmetode i brug, som ikke alene er opgjort i kg aktivt stof, men også i doser sammenholdt med antal dyr, da det er en mere retvisende måde at opgøre det på,” siger Vibeke Frøkjær Jensen, der er ph.d. og forsker på DTU Veterinærinstituttet.

Det fremgår desuden af opgørelserne, at antibiotikaanvendelsen var reduceret betydeligt i hele vækstperioden, fra hvalpene fødtes omkring 1. maj til ind i efteråret, men reduktionen var størst i juli måned.

Baggrund

De danske minkavleres auktionshus, Kopenhagen Fur, og Den Danske Dyrlægeforening meldte ud i 2018, at udviklingen i antibiotikaforbruget til mink var uacceptabel og satte øget fokus på at få nedbragt forbruget med udarbejdelse af en handlingsplan. Mange minkavlere og dyrlæger har i forlængelse heraf haft fokus på at få nedbragt forbruget.