MRSA i minkfarme

Danske minkavlere kopenhagen fur mrsa

Danske Minkavlere har initieret og aktivt støttet DTU Veterinærinstituttets undersøgelser og kortlægning af MRSA’s udbredelse på minkgårde.

Som allerede formodet og omtalt for 3 år siden (se link nedenfor) viser undersøgelsen, at der i nogle mink og dele af staldmiljøet kan findes MRSA, at mink ikke opformerer MRSA, at mink relativt hurtigt renser sig for MRSA, at MRSA ikke findes i luften på minkgårde og at MRSA i mink formentlig stammer fra foderet, herunder biprodukter fra den humane fødevareproduktion. En eventuel smitterisiko fra mink til menneske er derfor begrænset sammenlignet med andre smitteveje for MRSA, f.eks. turisme og svinebesætninger.

Danske Minkavlere har dog alligevel i samarbejde med sundhedsmyndighederne i 2016 udsendt en vejledning til minkavlere og medarbejdere. Tiltaget bygger på velkendte hygiejnekomponenter anvendt på vores og andre husdyrområder. Vejledningen er formelt udarbejdet af Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg i samarbejde med erhvervet og myndighederne.

Risikoen for spredning fra minkgårde til det omgivende samfund anses ligeledes for at være ganske begrænset. Danske Minkavlere vil selvfølgelig fortsat i dialog med forskningsinstitutioner og myndigheder følge sundhedstilstanden i erhvervets dyrehold tæt, således at der kan ageres, hvis status mod forventning skulle ændre sig. 

 

Læs den oprindelige nyhed her: Enkelte fund af MRSA i mink