Generalforsamling i Dansk Pelsdyravlerforening

Dansk Pelsdyravlerforening / Kopenhagen har i dag holdt generalforsamling i MCH Messecenter i Herning.

- Auktionshuset øgede den samlede omsætning fra 6,3 milliarder kr. i 2016 til 7,3 milliarder kr. i 2017. Det skyldes, den stigende pris og en øget skindtilgang til auktionshuset. Det har resulteret i et overskud på 125 millioner kr. efter skat, og det giver mulighed for en samlet udlodning på 113 mio. kr. Alt i alt et meget tilfredsstillende resultat for vores fælles virksomhed, sagde bestyrelsesformand Tage Pedersen i sin beretning.

- Salgssæsonen i 2017 åbnede med auktioner i januar og i februar. Især februar-auktionen gav en tiltrængt optimisme til erhvervet med en prisstigning på 13 procent og en salgsprocent på 100. Vi fik en gennemsnitspris på auktionen, som var rentabel for langt de fleste avlere, men resten af salgssæsonen fortsatte desværre ikke i samme positive spor. En faldende dollarkurs fik prisen ned på de efterfølgende auktioner på trods af en generelt fornuftig efterspørgsel. Gennemsnitsprisen på danske minkskind endte på 262 kr. mod 235 kr. i 2016, så det gik trods alt den rigtige vej, sagde Tage Pedersen.

John Trier Rasmussen modtog genvalg til bestyrelsen, som efterfølgende konstituerede sig med Tage Pedersen som formand og John Papsø som næstformand.