Juni-nummeret af Dansk Pelsdyravl er nu online

I dette nummer finder du bl.a. avlsdyrtællingen for 2018 og det seneste Business Check, så du kan få et overblik over din produktion og sammenligne dig med andre avlere. Du kan også læse om, hvordan og hvorfor Kopenhagen Fur har valgt at strømline indleveringen af skind. Og så ønsker vi alle en god sommer med vores sommerkonkurrence.