Norsk regeringsgrundlag indeholder ønske om afvikling af pelsdyrerhvervet

Den nye norske tre-parti-regering har fremlagt et 84-sider langt regeringsgrundlag, som blandt meget andet også indeholder et forslag om en kontrolleret afvikling af pelsdyrerhvervet i Norge. Afviklingen skal ske i årene frem til 2025 og med en erstatning til de landmænd, der må stoppe eller omstille produktionen til noget andet.

Så sent som i 2017 har anbefalingerne i en grundig faglig udredning ellers dannet grundlag for en klar opbakning i Stortinget, der har stemt for en fortsat bæredygtig udvikling af erhvervet i Norge, og der er også i 2017 indført en helt ny lovgivning for pelsdyrerhvervet.

- Vi kender endnu ikke de nærmere detaljer, men vi ved, at både Siv Jensen fra Fremskrittspartiet og statsminister Erna Solberg fra Høyre har udtrykt ærgrelse over, at de har været nødt til at give ind på dette emne overfor norske Venstre for at komme i mål med det nye regeringsgrundlag. Det er selvfølgelig beklageligt, især set i lyset af, at pelsdyrnæringen i Norge jo netop så sent som i 2017 på baggrund af anbefalinger i en faglig udredning modtog en klar opbakning i Stortinget, og efterfølgende sikrede en fornyet lovgivning en fortsat bæredygtig udvikling. Det er derfor en overraskende ko-vending, som vi hører fra Norge, og nu må vi vente og forholde os til, hvad der så faktisk sker, når regeringen senere på et tidspunkt lægger sagen frem til drøftelse i Stortinget, siger Tage Pedersen, formand for Dansk Pelsdyravlerforening.