Fremtidens minkavlere er godt på vej

Landmandsuddannelsen med speciale i Husdyr-Mink slår ny rekord.

I januar 2018 er 9 landmænd dimitteret fra Asmildkloster Landbrugsskole med speciale i mink.

Asmildkloster Landbrugsskole har i gennem de sidste 14 år specialiseret sig i at uddanne elever på landmandsuddannelsen med interesse for pelsdyravl, og gennem de sidste par år er tendensen klart opadgående – både med interessen for pelsdyravl og også ift. specialet mink som landbrugseleverne vælger at have særligt fokus på og dygtiggøre sig indenfor.

Landbrugsuddannelsen er Danmarks 7. største erhvervsuddannelse og samtidigt en af 35 erhvervsuddannelser med titlen ”fordelsuddannelse”. Fordelsuddannelser er uddannelser inden for fag, hvor arbejdsgiverne forventer et særligt stort behov for arbejdskraft. Fordelsuddannelserne er derfor et attraktivt førstevalg for unge og voksne, der ønsker en erhvervsuddannelse.

- Det er en stor glæde at følge udviklingen i uddannelsen af elever med speciale i mink, siger Lars Møgelbjerg Andersen, forstander på Asmildkloster Landbrugsskole.

- De danske minkavlere er blandt verdens dygtigste, og organiseringen af produktion, avl, og afsætning er af stor kvalitet. Det er flere unge ved at opdage, og interessen for et af de små husdyr er vakt hos flere end nogensinde. Nu er det med at fortsætte succesen og medvirke til, at endnu flere får vakt interesse og motivation for minkavl, således at dansk pelsdyrproduktion kan bevare og sikre sig kompetente medarbejdere i hele værdikæden, fortsætter han.

Unge mennesker vil også landbrugets lederuddannelse

Ved årtusindeskiftet mente mange, at et kursus i minkavl og lysten til at gøre en indsats, var tilstrækkelig. Der var især tale om ”learning by doing”. I de seneste år er det blevet anerkendt, at arbejdet med minkavl, med den kvalitet som Danmark kan præstere år efter år, kræver mere end et kursus og noget ”virkelyst”. Det kræver en solid uddannelse og løbende efteruddannelse at sikre niveau og fortsat udvikling.

Det fokus, der er på miljø, bæredygtighed, dyrevelfærd og lønsom virksomhedsdrift, gør, at en solid grunduddannelse er et must for fremtidens minkavlere. Her er Asmildkloster Landbrugsskole stolte over, at skolen kunne bidrage med et solidt læringsmiljø, høj faglighed og fællesskab for de unge, der vil arbejde og udvikle en karriere indenfor minkavl.

Flotte faglige resultater

De 9 landmænd med speciale i mink præsterede unikke resultater ved den netop gennemførte eksamen. De 9 landmænd præsterede et gennemsnit på ikke mindre end 9,6 – dette er særdeles flot, når skalaen går fra -03 til 12. De viste, at fremtidens medarbejder, leder og selvstændige minkavler også forstår sig på planteavl, økonomi, teknik, økologi og bæredygtighed – discipliner, som er centrale for succes i fremtidens minkavl.

En vigtig grundsten i landbruget er dets lederuddannelser, og det er derfor endnu mere berigende, at 5 af de 9 landmænd med speciale mink har valgt at gøre sig selv endnu dygtigere. De er alle begyndt på produktionslederuddanelsen, og vil i det kommende halve år gøre sig endnu dygtigere indenfor økonomi, ledelse, selvudvikling og produktionsoptimering.

I forbindelse med Kopenhagen Furs Skindudstilling den 22. – 24. marts 2018 i Herning, kan besøgende møde landmænd, produktionsleder-studerende samt en underviser henholdsvis fra Asmildkloster Landbrugsskole samt Grindsted Landbrugsskole.