Pelsbranchen i bæredygtig offensiv

Er pels bæredygtigt? Hos Kopenhagen Fur er man helt indlysende ikke i tvivl, for naturlige materialer er selvfølgelig at foretrække. Det budskab vil den internationale pelsbranche med Kopenhagen Fur som en af frontløberne nu gå massivt ud med i en global informationsindsats, som skal udrydde myter, understrege fakta og skabe dialog med forbrugerne samt modebranchens ledende aktører.

 

- Vi befinder os i en tid, hvor forbrugere, virksomheder og organisationer er enige om, at fremtiden skal bygges på bæredygtige løsninger, men hvordan udmøntes det bedst i valg af produkter og brug af materialer? Det findes der mange bud på. Pels har aldrig været mere fremtrædende i modebilledet end nu, og alligevel har enkelte modehuse meddelt, at de ikke længere vil bruge pels. Det har de bl.a. gjort ud fra en bæredygtighedsbetragtning, hvilket vi i branchen synes er fuldstændigt misforstået, for pels er i den grad svaret på tidens krav om bæredygtige materialer og ressourcevenlig mode. Kopenhagen Furs egen vision bygger på bæredygtighed, så vi deler modehusenes ønske. Derfor iværksætter vi en ny og offensiv, global indsats, hvor pelsbranchen går i en endnu tættere, faktabaseret dialog med modebranchen, for der findes alt for meget misinformation om pels derude. Vi har ikke været dygtige nok til at fortælle om de gode egenskaber ved pels, og det vil vi nu rette op på,siger Jesper Uggerhøj, adm. direktør hos Kopenhagen Fur.

Forskningsbaserede certificeringer

Pelsbranchen udruller i disse år desuden den til dato mest ambitiøse certificering af en husdyrproduktion, WelFur, som går længere end kendte certificeringer af andre dyrehold, fordi der ikke alene måles på dyrenes fysiske rammer, men også på dyrenes adfærd. WelFur-certificeringen foretages af et uafhængigt certificeringsselskab.

Jesper Uggerhøj uddyber:

- WelFur er en transparent certificering, hvor forbrugere og modevirksomheder kan aflæse under hvilke rammer dyrene opdrættes. Derudover er vi i fuld gang med at dokumentere grundlaget for en certificering af branchens samlede miljøpåvirkninger, og det er bl.a. disse værktøjer samt pelsens bæredygtige natur, vi går ind i en tættere dialog med modebranchen om. Vi mener, at pels er blandt svarene på mange af de bæredygtighedsudfordringer, som modebranchen selv arbejder med. 

En del af ambitionen om et mere bæredygtigt Danmark

Pels er én af Danmarks vigtige eksportvarer, og branchen beskæftiger nationalt direkte omkring 6.000 mennesker. De danske minkavlere er verdensledende, og det er en position, som branchen har ambitioner om at cementere og udbygge.

- Hvis vi på længere sigt skal øge vores produktion og skabe mere bæredygtig økonomi i Danmark, så skal vi sikre forståelsen for og kendskabet til de bæredygtige sider i pelsproduktionen. Pels er et at de bedste eksempler på cirkulær økonomi, hvor vi f.eks. anvender biprodukter fra den danske fødevareproduktion som hovedingredienser i vores minkfoder. Det mindsker madspild. Desuden bruger vi til sin tid alt fra minken - og selve pelsprodukterne holder meget længe og kan endda også blive genbrugt,siger Jesper Uggerhøj.

- Vores forbrug af tøj er én af de største miljøudfordringer, vi står overfor. Ressourceforbruget i fast fashion er stort, og der er bred enighed om, at vi skal tage et opgør med den måde at forbruge på. Pels er det modsatte af fast fashion. En pels er slow fashion, fordi den holder i mange år, den kan sys om, og den kan gå i arv mellem generationer. En pels er en livsinvestering, og det er også en bæredygtig investering i modsætning til f.eks. den billigere plastikversion, der holder ganske få sæsoner, før den ender som problematisk plastikaffald. Derfor vil vi gerne have modebranchen til at bruge endnu mere pels, siger Jesper Uggerhøj.

Fakta: Pelsbranchen og bæredygtighed

* Foder til dyrene produceres bl.a. af restprodukter fra human fødevareproduktion.
* Alt bruges: Pelsen bliver selvfølgelig brugt til beklædning, mens resten forarbejdes til bioprodukter, herunder biodiesel og gødning, for eksempel Øgro.
* Pels har en lang levetid - op til 40 år. Det giver en lang og ressourcemæssig bæredygtig livscyklus.
* Pels kan genbruges og sys om, hvorfor brugstiden ydermere øges.
* Pels er biologisk nedbrydeligt, så når pelsen er slidt op, indgår den i det økologiske kredsløb.
* Omfattende forskning dokumenterer dyrevelfærden, som nu også certificeres under betegnelsen WelFur.
* Pelsdyravlerne lever med og af deres dyr, og derfor har de fokus på, at dyrene har gode forhold.
* Fødevarestyrelsen kontrollerer dyrevelfærden i husdyrproduktioner, og tallene viser, at minkavlerne p.t. ligger bedst blandt de store husdyrproduktioner.