Juni-nummeret af Dansk Pelsdyravl er nu online

I dette nummer kan du bl.a. læse om et projekt, der skal måle pelsens miljøpåvirkning. Ved at kunne dokumentere, at pels er et miljømæssigt forsvarligt valg, står pels stærkere i fremtiden over for bl.a. forbrugerne. Du kan også læse om, hvorfor vi nu skal til at sige "gård" i stedet for "farm" og "hun" i stedet for "tæve".