Minister bifalder 'Kopenhagen Fur-modellen'

De danske pelsdyravlere og deres andelsbevægelse har netop modtaget en flot politisk anerkendelse. Det skete, da miljø- og fødevareministeren nævnte Kopenhagen Fur som et ideal for hele fødevaresektoren.

"Dansk landbrug skal være den målestok, som alle måler sig med. Jeg kalder det Kopenhagen Fur-modellen. I Kina er målet at producere pelse efter dansk forbillede. Sådan skal det være med hele landbruget," siger Esben Lunde Larsen i et interview med Landbrugsavisen.

Ministeren understreger, at det er vigtigt at tænke stort og visionært. Også selvom vi lever i udfordrende tider for en del landmænd.

"Det piner mig, at mange har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Men hvis landmanden tilbage i 1880-erne havde holdt fast i, at han bare ville passe sine fem køer i fred, så havde vi ikke haft en andelsbevægelse og en milliardeksport i dag," understreger Esben Lunde Larsen.

Hele Landbrugsavisens interview med miljø- og fødevareministeren kan læses her: Minister: Ikke afgørende, at vi når målsætningen nu