Video: Tage Pedersen - 'Lad os ændre strukturen i dansk landbrug'

Foreningsstrukturen i den danske landbrugssektor er unødvendigt kompliceret. Så kontant kan Tage Pedersens budskab opsummeres. Tage Pedersen, minkavler og bestyrelsesformand i Kopenhagen Fur, aflagde beretning under generalforsamlingen for de danske minkavlere i Herning, hvor han opfordrede samtlige landmænd i dansk landbrug til at effektivisere organiseringen af landbrugssektoren, så landbruget i højere grad kan tale med en samlet stemme.