Årets udlodning fra kapitalfonden

På generalforsamlingen i Dansk Pelsdyravlerforening den 31. marts 2017 blev regnskabet for 2015/16 godkendt, og årets udlodning fra kapitalfonden vil blive udbetalt den 6. april 2017.

Der udloddes 0,9 % af indestående på kapitalfonden.

Der er foretaget overskudsdeling med en andel svarende til den enkeltes omsætning i forhold til den totale medlemsomsætning.

Rentetilskrivning sker på grundlag af diskontoen fastsat af Danmarks Nationalbank. Da diskontoen har været 0% hele regnskabsåret tilskrives ikke renter i år.

Kapitalkravet i henhold til foreningens love er pr. 31. oktober 2016 opgjort til 1062,0 mio. hvilket giver mulighed for udlodning af 19 mio. kr. af kapitalfonden.

Af dette beløb har bestyrelsen besluttet at imødekomme indsendte ansøgninger fra ophørte avlere, som opfylder § 22 i Love for Dansk Pelsdyravlerforening med i alt 9 mio. kr.

Har du spørgsmål er du velkommen til at e-maile til finance@kopenhagenfur.com eller kontakte Økonomiafdelingen 43 26 14 20