Oktober-nummeret af Dansk Pelsdyravl er nu online

I dette nummer kan du læse om WelFur-certificeringen, som skal implementeres fra januar 2017. Du kan bl.a. blive klogere på, hvordan det konkret foregår, når en WelFur-auditør kommer på besøg på gården. Derudover finder du et tema over effektivisering i produktionen. En arbejdsgruppe har kigget nærmere på forskellige tiltag, der samlet set potentielt kan give danske avlere en besparelse på hele 40 kr. pr. skind.