Minkgårde får insekter på menuen

Foto: Teknologisk Institut

Det er ikke kun i jagten på nye fødevarekilder til mennesker, at forskernes blik er rettet mod insekternes verden. Der er også larver på menuen i et nyt forskningsprojekt, der omhandler foder til Danmarks 17 millioner mink.

Danske mink er kendte for deres fine, bløde pels, som købere fra hele verden valfarter til Kopenhagen Furs auktionshus i Glostrup for at få fingrene i. En del af forklaringen på de danske minks høje skindkvalitet skal findes i proteinet, som dyrene får. De danske minkavlere er derfor nødt til hele tiden at jagte nye råvarer, der kan sikre, at vi også i fremtiden har velafbalanceret foder, en høj dyrevelfærd og dermed verdens bedste skindkvalitet.

I begyndelsen af 2016 valgte Kopenhagen Fur derfor at gå helt nye veje ved at indgå et partnerskab med Teknologisk Institut i Aarhus i et projekt, der hedder WICE (Waste, Insects and Circular Economy) støttet af Miljøstyrelsens MUDP pulje (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram). Projektets formål er at undersøge, om larver opdrættet på organisk husholdningsaffald kan bruges som foder til mink.

Første del af projektet er netop afsluttet, og resultatet var overraskende positivt. Ikke nok med at denne proces i fremtiden vil bringe endnu et bæredygtigt element ind i den danske minkproduktion, så var larverne spækket med værdifuld protein, og minkene tog ligeledes godt imod det nye foder.

Fra husholdning til foder

Projektet startede i laboratoriet hos Teknologisk Institut i Aarhus. Under ledelse af Lars-Henrik Lau Heckmann, der er biolog, ph.d. og projektleder på WICE, gik et hold af forskere i gang med at undersøge det teknologiske og økonomiske potentiale ved at lade fluelarver konvertere kildesorteret, organisk husholdningsaffald. Hurtigt viste det sig, at det er muligt at omdanne 10 kilo husholdningsaffald til 3 kilo Black Soldier Fly-larver på bare 10-12 dage.

Efterfølgende blev der foretaget analyse af næringsstofindholdet i larverne. Det viste sig, at larverne havde et højt indhold af protein og fedt.  

Samtidig krævede det ikke meget plads at opdrætte larverne, mens de omdannede madrester til animalsk protein. Produktionen af larverne foregik på den måde uden at belaste miljøet, og der er således også grønne, bæredygtige perspektiver i at lade larver spise husholdningsaffald og blive til minkfoder.

- I Danmark produceres der årligt over 500.000 tons organisk husholdningsaffald, som i bedste fald kan blive til op mod 150.000 tons larvegrød til mink. Resterne af husholdningsaffaldet kan som kompost bruges til biogas eller plantegødning, og dermed udnyttes affaldet optimalt som ressource. Det er da upcycling på et højt niveau, siger Lars-Henrik Lau Heckmann.

Pelsdyr er dog meget følsomme over for indholdet og kvaliteten af deres foder, og spørgsmålet var derfor, om minkene ville spise larverne.

Kræsne mink

Efter forsøget på Teknologisk Institut i Aarhus var afsluttet, sendte Lars-Henrik Lau Heckmann og hans kollegaer larverne af sted til Kevin Byskov, der er forsøgsleder på Kopenhagen Furs forsøgsgård ved Holstebro. Her blev minkene fodret med en grød lavet af hakkede og varmebehandlede larver. I farmens fordøjelighedsstald blev 4 hold af 3 udvoksede hanmink i perioden 18/7 til 29/7 fodret med larverne. Spørgsmålet var, om minkene ville spise larverne, om de kunne fordøje dem, og om larverne ville opfylde minkens behov for fedt og protein.

I begyndelsen skulle minkene vænne sig til de nye råvarer. De var skeptiske over for det nye foder og gik ikke ukritisk om bord i larverne. Der gik dog kun et par dage, før minkenes ædelyst kom tilbage, og larve-blandingen blev spist op.

- Flere mink i forsøget brugte nogle dages tilvænning til foderet, men efter tilvænningen spiste alle mink i forsøget mellem 95,7% og 99,1% af det tildelte foder, hvilket må siges at være en stor succes, siger Kevin Byskov.

Efterfølgende viste forsøget, at minkene havde optaget og fordøjet råprotein, råfedt og råkulhydrat i larverne på niveau med f.eks. fiskemel, sojaprotein og fiskebiprodukter.

Flere forsøg næste sommer

Forsøget med larver som minkfoder fortsætter i sommeren 2017, men næste gang bliver det i en endnu større målestok, da godt 300 mink skal fodres med forskellige doseringer af larverne. Efterfølgende bliver det spændende at se, om udfaldet bliver lige så positivt, som det var efter dette første, indledende forsøg. Det handler blandt andet om larvernes påvirkning på kvaliteten af skind, pels og størrelse på minkene, og ikke mindst hvor stor en andel af foderet, som larverne maksimalt kan udgøre.

- Det her forsøg har vist, at Black Soldier Fly-larver er en spændende, potentiel ny råvare for mink. Det er interessant for os at arbejde videre med larverne. Ja, mulighederne er uendelige, og projekterne bæredygtige, så vi ser frem til flere forsøg med larver, siger Kevin Byskov.

 

Se pressens dækning her:

Tv-indslag:

TV Avisen (19 minutter inde i udsendelsen)

DR 2 Morgen (fra 01:23)

TV Midtvest: Mink skal fodres med larver

Indslag på TV Midtvests Facebook-side

Radio-indslag:

P2 Morgen (ca. 01:32 inde i programmet) 

P4 morgen (ca. 2:18:15 inde i udsendelsen)

Artikler:

Dr.dk: I fremtiden er din minkpels opflasket på affaldslarver 

TV Midtvest: Forsøg: Mink bliver fodret med larver