Dansk mode kan blive verdens mest bæredygtige

Den danske modebranche har en unik mulighed for at blive verdens førende inden for bæredygtig mode. Men den position kan løbe branchen af hænde, hvis ikke landets politikere støtter op. Sådan lyder budskabet fra blandt andet Designskolen Kolding og brancheorganisationen Dansk Mode & Textil.

Tirsdag den 15. marts afholdt Dansk Mode & Textil i samarbejde med Designskolen Kolding og Kopenhagen Fur konferencen 'Bæredygtig mode - bæredygtig bundlinje' i Folketingets Fællessal på Christiansborg. Morten Bødskov (S) var vært for arrangementet i sin egenskab af formand for Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Derudover var centrale aktører fra branchen, politiske organer, uddannelsesinstitutioner mm. samlet for at sætte fokus på det arbejde branchen, uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne gør for at styrke bæredygtigheden og CSR-arbejdet i dansk mode. Konferencen efterlod et soleklart budskab: Branchen gør selv et enormt arbejde, men skal Danmark være verdensførende inden for bæredygtig mode, kræver det politiske initiativer.

- Danmark har en unik mulighed for at indtage en konkurrenceposition som verdens mest bæredygtige modenation. En position som for alvor kan bidrage til yderligere vækst og nye arbejdspladser i branchen. I løbet af de seneste år har vi hørt en række politikere ytre ønske om, at den danske modebranche indtager netop den position. Men der har ikke været tilstrækkelig opbakning i form af politiske initiativer, når der skulle sættes handling bag ordene, siger Thomas Klausen, adm. direktør i Dansk Mode & Textil.

Han opfordrer politikerne til - i tæt samarbejde med branchen - at lave en konkret plan for, hvordan man kan iværksætte politiske initiativer, som kan understøtte den bæredygtige omstilling.

Grøn nation

Der findes allerede talrige eksempler på, hvordan brancher kan foretage en succesfuld bæredygtig omstilling med politisk opbakning. Danmark er kendt som en grøn nation, og det brand kan især tilskrives vores nationale fokus og ekspertise inden for vedvarende energi og økologiske fødevarer. Fælles for disse sektorer er, at de igennem tiden er blevet understøttet med store forsknings- og innovationsbevillinger, hvilket har ført til stor succes ikke bare for branchen men også for det danske samfund.

- Udviklingen i disse brancher har været drevet af stor offentlig støtte til forsknings- og udviklingsarbejde. Derfor skal der også lyde en kraftig opfordring til Christiansborg om at støtte endnu mere op om en bæredygtig udvikling inden for mode- og tekstilområdet. Der er brug for lige så målrettede forsknings- og udviklingsinitiativer her - som vi har set på energi og økologiområdet, hvis vi for alvor skal lykkes, siger Elsebeth Gerner Nielsen, rektor på Designskolen Kolding.

Hun understreger, at branchen også selv skal erkende potentialet, og glæder sig i den sammenhæng over de mange gode initiativer, som allerede er sat i søen. 

Bæredygtigt potentiale i pels

Den tredje medarrangør af tirsdagens bæredygtighedskonference Kopenhagen Fur arbejder allerede intenst med bæredygtighed og har gjort det gennem en årrække. For dem har det at inkludere bæredygtighed i forretningsstrategien været gavnligt for bundlinjen og fuldstændig essentielt. Derfor støtter Kopenhagen Fur op om branchens ønske om politiske initiativer. 

- Vi er midt i en omstilling, hvor den måde, vi producerer og forbruger på, er under forandring, og pels- og modebranchen har ligesom alle andre brancher et ansvar for at skubbe på den udvikling. Kopenhagen Fur har i et partnerskab med Designskolen Kolding afdækket det bæredygtige potentiale i pels ud fra en designvinkel, og resultatet fik vi præsenteret på bæredygtighedskonferencen på Christiansborg. Vi ser frem til i de kommende år at udfolde bæredygtighedspotentialet i pels i samarbejde med modebranchen, siger Public Affairs direktør Sander Jacobsen, Kopenhagen Fur.

Styrke dansk mode

Den danske modebranche har et oplagt potentiale for at udbygge og styrke Danmarks bæredygtige brand. Mode er allerede i dag et af Danmarks vigtigste eksporterhverv, som nyder anerkendelse i størstedelen af verden, og efterspørgslen efter bæredygtig mode stiger dag for dag verden over.

At tilføje et bæredygtigt perspektiv vil derfor styrke dansk mode og branchens samlede brand i udlandet, hvilket vil medføre yderligere vækst og nye arbejdspladser til gavn for Danmark og den danske statskasse.

Derfor opfordrer Designskolen Kolding og Dansk Mode & Textil på vegne af hele branchen landets politikere til at imødekomme den opfordring. Branchen er parat til at indgå i en dialog for at sikre, at de rette initiativer igangsættes. Griber landets politikere ikke til handling nu, risikerer Danmark at forpasse en oplagt mulighed for at blive verdens førende bæredygtige modenation.

 

For yderligere information kontakt venligst:

Elsebeth Gerner Nielsen, rektor, Designskolen Kolding, egn@dskd.dk, tlf. 2012 1101

Thomas Klausen, adm. direktør, Dansk Mode & Textil, tk@dmogt.dk, tlf. 2222 0402