Prognose: Den danske minkbestand og skindproduktion vil stige

Ifølge et nyt notat udarbejdet ved Københavns Universitet kan man forvente, at antallet af avlstæver i Danmark vil stige til 4,1 mio. i 2030, hvilket også betyder en stigning i skindproduktionen.

Seniorrådgiver ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet Henning Otte Hansen har udarbejdet et notat, hvori udviklingen af den danske minkbestand - antallet af avlstæver - bliver estimeret frem mod 2030.

I 2015 udgjorde den danske minkbestand 3,4 mio., og ifølge notatet vil den stige til 4,1 mio. i 2030.  Det svarer til omkring 23 mio. minkskind mod en produktion på omkring 18 mio. i dag.

Estimatet bygger på studier af den hidtidige udvikling, forventninger til den fremtidige udvikling, mulige påvirkninger og øvrige markedsforhold.

Skindpriser er afgørende

Prisen på minkskind spiller en afgørende rolle for produktionen af minkskind og minkbestanden, og derfor har de aktuelle og forventede priser også en væsentlig betydning for den fremtidige bestand og produktion.

Prisdannelsen på pelsskind på de internationale markeder sker i et komplekst samspil mellem markedsmæssige, økonomiske og institutionelle faktorer, og de forhold, der påvirker den langsigtede prisudvikling, kan placeres i fem kategorier - nemlig udbud, efterspørgsel, usikkerheder, automatiske stabilisatorer og selvforstærkende forhold.

Danmark har haft en førerposition i pelssektoren i flere årtier, og i samme periode har der været en stigende bestand og produktion - dog med udsving.

Fordi det er sandsynligt, at den længerevarende pristrend og udvikling i minkbestanden vil fortsætte, og fordi der findes et historisk lineært udviklingsforløb, er det velbegrundet at fremskrive minkbestanden lineært frem til 2030.

Notatet påpeger dog også, at det er umuligt at vide, om markedet i præcis 2030 er i fuldkommen balance, eller om der kommer et top- eller lavpunkt, hvor markedet er i kraftig ubalance netop dét år.

Læs hele notatet ved at klikke her.