Juni-nummeret af Dansk Pelsdyravl er nu online

I dette nummer går vi bl.a. tæt på oplægget til den nye plasmacytose-strategi. Plasmacytose-bekæmpelsen blev iværksat af Dansk Pelsdyravlerforening for 40 år siden. De seneste 20 år har den danske pelsdyrbranche kæmpet med at nå det sidste svære stykke mod en helt plasmacytose-fri produktion. Løbende er initiativer sat i søen. Seneste skud på stammen er den opdaterede plasmacytose-strategi, som netop er blevet præsenteret for landsdels- og lokalforeningerne.