Biogas skaber 168 mink-job i Vestjylland

Etableringen af et af verdens største biogasanlæg i 2012 har været med til, at de midtjyske minkavlere har kunnet udvide produktionen og skabe 168 job inden for minkavl.

I 2012 blev MEC - BioGas etableret i Holstebro som et af verdens største biogasanlæg. Etableringen skyldes stigende miljøkrav til dansk landbrug - de såkaldte harmoniarealer.

Det så ud til at skulle ramme en del af minkavlerne, fordi husdyrgødning fra mink indeholder en del kvælstof og fosfor, og derfor ville det blive sværere for de vestjyske minkavlere at udvide produktionen.

Men heldigvis for de midtjyske avlere blev idéen om et biogasanlæg sået i 2001, og i 2012 stod MEC - BioGas-anlægget klar - til stor glæde for avlerne. Siden etableringen i 2012 har biogasanlægget sørget for, at de midtjyske avlere kunne udvide deres produktion og dermed skabe 168 nye job inden for minkavl.

Minkgylle som handelsvare

En af dem, der har kunnet udvide sin produktion, er minkavler og bestyrelsesmedlem i MEC - BioGas Leverandørforening Kent Troldtoft Pedersen.

- Idéen kom egentlig første gang i 2001, hvor vi ville gøre minkgylle til en handelsvare. Mange avlere ville udvide, og det skulle ske på baggrund af et biogasanlæg. Med anlægget kunne vi skære 20 % af harmoniarealet af. For mig har det betydet, at jeg har kunnet udvide fra 3.300 til 5.000 tæver, og derfor har jeg ansat to nye medarbejdere, siger Kent Troldtoft Pedersen.

Hvis minkavlerne lever op til specifikke krav for gyllen, får de tilmed penge for at aflevere gyllen til MEC - BioGas.

Samfundsmæssig bonus

Bestyrelsesformand for MEC - BioGas Nils Ulrik Nielsen glæder sig over, at biogasanlægget både gavner miljøet og styrker økonomien.

- Vi har aldrig været i tvivl om, at biogasproduktion ville gavne både miljøet og landbruget i Holstebro-Struer. Vi må erkende, at vi har sorte tal på bundlinjen nu, men der har selvfølgelig været bump på vejen. Jeg er glad for, at vi indirekte har kunnet være med til at skabe job i området, selvom det er lidt abstrakt at tænke på, siger Nils Ulrik Nielsen.

MEC - BioGas modtager årligt ca. 800.000 tons biomasse, heraf ca. 500.000 tons dyregødning. Det bliver til ca. 21 millioner kubikmeter biogas. Anlægget havde i 2015 en nettoomsætning på 87 mio. kr. og et overskud på 1 mio. kr.