Februar-nummeret af Dansk Pelsdyravl er nu online

I dette nummer bringer vi en stribe portrætter af folk, som har eller har haft plasmacytose inde på livet på den ene eller anden måde. Vi har talt med en avler fra hhv. Nordjylland, Holstebro og Sjælland, som har hver sin oplevelse med plasmacytose. Vi har været på laboratoriet i Glostrup, som er oversvømmet af blodprøver og derfor har været nødsaget til at udvide kapaciteten for at komme igennem dem. Vi har talt med sekretariatet i Kopenhagen Diagnostik, som modtager plasmacytose-relaterede spørgsmål fra avlere og overbringer blodprøveresultater. Og så har vi set nærmere på økonomien omkring plasmacytose.