Enkelte fund af MRSA i mink

Forekomsten af MRSA har igennem mange år været kendt i produktionsdyr og er især velkarakteriseret i svineproduktionen. I Danmark er MRSA ligeledes fundet i f.eks. kvæg og fjerkræ. I udlandet er MRSA også fundet i andre dyrehold samt ganske udbredt i heste og kæledyr. MRSA kommer oprindeligt fra den humane sundhedssektor og er fortsat i stort omfang til stede på f.eks. hospitaler i mange lande.

Der er fundet MRSA af svinetypen i et antal syge mink, som har været sendt til DTU Veterinærinstituttet til rutinemæssig undersøgelse. Der har tidligere været mistanke om, at foderet kan være en smittekilde, fordi der bruges biprodukter fra svineslagterier. Danske Minkavlere har derfor igangsat rutinemæssige screeninger af foderprøver. I 2014 var én af prøverne positive i første halvår, mens samtlige prøver var negative i andet halvår. I 2015 er der ikke konstateret MRSA i foderet i første halvår, mens der i andet halvår er fundet MRSA i 6 ud af 31 foderprøver. Overvågningen muliggør en reaktion, hvis der pludselig ses en forekomst af MRSA.

Danske Minkavlere har også tidligere foretaget stikprøver på tilfældige minkgårde, hvor der ikke blev fundet MRSA i selve minkene. Fødevarestyrelsen har imidlertid i november 2015 som et led i en generel husdyrscreening udtaget prøver fra 50 minkgårde, og i dette materiale er der fundet MRSA i enkelte minkprøver fra 8 af de 50 gårde (fortrinsvis på minkpoter), samt i miljø/foderprøver fra 4 af de 50 gårde.

- Vi er i løbende dialog med myndighederne og veterinæreksperter på DTU og Københavns Universitet og følger naturligvis deres vejledning, så vi hurtigt og effektivt kan reagere på en eventuel smittespredning. De nye fund fra sidste efterår - både i vores egne og i Fødevarestyrelsens screening - viser en bredere tilstedeværelse af MRSA end vi hidtil har set. Konklusionen er, at vi nu skal være mere opmærksomme i det daglige arbejde, men intet tyder på, at vi står med voldsomt MRSA-problem i vores minkproduktion, siger forskningschef Peter Foged Larsen, Danske Minkavlere.

Èn af de mest citerede eksperter på området, professor Hans Jørn Kolmos, har tidligere i pressen vurderet, at smittebetingelserne for MRSA på minkgårde er svære. Samtidig er den direkte kontakt med dyrene begrænset og det mindsker en eventuel risiko.

Danske Minkavlere afventer en henvendelse fra Fødevarestyrelsen om undersøgelsen og vil derefter iværksætte et informationsberedskab, som foreningen har forberedt allerede for et par år siden i tilfælde flere MRSA-fund i den løbende screening. Tiltaget bygger på velkendte hygiejnekomponenter anvendt på andre husdyrområder og er primært koncentreret om vejledning til avlere og medarbejdere, der håndterer dyr og foder i hverdagen. Derudover vil Danske Minkavlere i samarbejde med myndighederne vurdere, om andre tiltag kan være relevante, herunder forskningsinitiativer, der kan give ny praktisk viden om MRSA i såvel mink som staldmiljø.