Årets udlodning fra kapitalfonden

På generalforsamlingen i Dansk Pelsdyravlerforening den 1. april 2016 blev regnskabet for 2014/15 godkendt, og årets udlodning fra kapitalfonden vil blive udbetalt til bankkonto den 6. april 2016.

Der udloddes 4,3 % af indestående på kapitalfonden.

Der er foretaget overskudsdeling med en andel svarende til den enkeltes omsætning i forhold til den totale medlemsomsætning.

Rentetilskrivning sker på grundlag af diskontoen fastsat af Danmarks Nationalbank. Da diskontoen har været 0% hele regnskabsåret, tilskrives ikke renter i år.

Kapitalkravet i henhold til foreningens love er pr. 31. oktober 2015 opgjort til 1076,6 mio., hvilket giver mulighed for udlodning af 54,70 mio. af kapitalfonden.

Af dette beløb har bestyrelsen besluttet at imødekomme indsendte ansøgninger fra ophørte avlere, som opfylder § 22 i Love for Dansk Pelsdyravlerforening.

Det gælder for enkeltmandsvirksomheder, der er ophørt som pelsdyravler og er fyldt 67 år - og for A/S og ApS at selskabet har været ophørt i 10 år eller har været ophørt med at drive pelsdyrfarm i 10 år jf. Lovene.

Der foretages ligeledes overførsel til bankkonti til imødekommelse af ovennævnte ansøgninger for i alt kr. 5,5 mio.  

Har du spørgsmål, er du velkommen til at e-maile til finance@kopenhagenfur.com eller kontakte Økonomiafdelingen 43 26 14 20