September-nummeret af Dansk Pelsdyravl er nu online

I dette nummer kan du blandt andet læse om baggrunden for den ekstraordinære plasmacytose-test i Jylland, Test 600. Du kan både få opridset baggrunden for testen og blive klogere på, hvorfor det er netop 600 dyr, der skal have taget en blodprøve, uanset farmens størrelse.