Pelsdyr Ungdom fejrer første leveår


Pelsdyr Ungdoms medlemmer fra hele landet mødtes fredag eftermiddag i Herning til foreningens første ordinære generalforsamling og fejrede samtidig foreningens første leveår. Et succesfuldt år, hvor medlemstallet er over firdoblet.

 

Foreningen Pelsdyr Ungdom blev stiftet for at skabe et forum for unge med interesse for mink og pelsdyravl generelt, fordi det er andre spørgsmål, man som ung i erhvervet sidder med, end man gør som veletableret i branchen. Formand for Pelsdyr Ungdom, Mads Trier Brander, kunne se tilbage på et succesfuldt år, hvor interessen for foreningen har været stor.

-  Da vi stiftede foreningen, var vi 30 medlemmer. I dag er vi mere end firdoblet med over 140 medlemmer, og vi har fået etableret lokalforeninger i hele landet. Bestyrelsen har brugt det første år på rugbrødsarbejde. Nu har vi både strukturen og også praktiske forhold på plads, som logo, hjemmesiden og indmeldelsesfoldere, siger Mads Trier Brander.

I sin beretning benyttede han også lejligheden til at takke den store støtte, som foreningen har fået fra omverden, de ældre avlere og de lokale pelsdyravlerforeninger - uden dem var det ikke gået.

Hele bestyrelsen, bestående af Mads Trier Brander, Bjørn Westergaard, Lasse Pedersen, Marianne Bredal og Hans Jeppesen, genopstillede og blev genvalgt. Målet for det næste år var klart; fortsat medlemsfremgang og flere arrangementer.

- Vi vil have mere aktivitet både lokalt og nationalt, og vi starter allerede efter påske med virksomhedsbesøg hos Twinca, og vi har også et sorteringskursus og studietur til Litauen i støbeskeen. Vi tror på, at flere arrangementer tiltrækker flere medlemmer, siger Mads Trier Brander.

For mere information om Pelsdyr Ungdom besøg www.pelsdyrungdom.dk