John Trier Rasmussen valgt til bestyrelsen


Ved generalforsamlingen i Dansk Pelsdyravlerforening blev John Trier Rasmussen valgt ind i bestyrelsen. John Trier Rasmussen afløser Jørgen Westergaard, som efter 4 år i bestyrelsen valgte at trække sig.

 

John Trier Rasmussen er i forvejen medlem af Nordjyllands Pelsdyravlerforenings bestyrelse. Han takkede generalforsamlingen for valget og tilliden.

- Jeg glæder mig til arbejdet forude, og jeg vil gøre mit bedste for, at samarbejdet i bestyrelsen bliver godt, sagde John Trier Rasmussen.

Bestyrelsesformand Tage Pedersen takkede Jørgen Westergaard for hans store indsats. Ved samme lejlighed rettede Tage Pedersen en stor tak til Knud Vest, som kan fejre 25 års jubilæum i Dansk Pelsdyravlerforenings bestyrelse. 

Der var i øvrigt genvalg til John Elling (NP) som suppleant til bestyrelsen. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig uændret med Tage Pedersen som formand og John Papsø som næstformand.