Årets udlodning fra kapitalfonden


På generalforsamlingen i Dansk Pelsdyravlerforening den 27. marts 2015 blev regnskabet for 2013/14 godkendt, og i dag afsendes årets udlodning fra kapitalfonden.

 

Der udloddes 5,2 % af indestående på kapitalfonden.

Der er foretaget overskudsdeling med en andel svarende til den enkeltes omsætning i forhold til den totale medlemsomsætning.

Rentetilskrivning sker på grundlag af diskontoen fastsat af Danmarks Nationalbank. Da diskontoen har været 0% hele regnskabsåret tilskrives ikke renter i år.

Kapitalkravet i henhold til foreningens love er pr. 31. oktober 2014 opgjort til 943,9 mio. hvilket giver mulighed for udlodning af 58,2 mio. af kapitalfonden.

Af dette beløb har bestyrelsen besluttet at imødekomme indsendte ansøgninger fra ophørte avlere, som opfylder § 22 i Love for Dansk Pelsdyravlerforening.

Det gælder for enkeltmandsvirksomheder, der er ophørt som pelsdyravler og er fyldt 67 år - og for A/S og ApS at selskabet har været ophørt i 10 år eller har været ophørt med at drive pelsdyrfarm i 10 år jf. Lovene.

Der udsendes derfor ligeledes d.d. check samt foretages overførsel til bankkonti til imødekommelse af ovennævnte ansøgninger for i alt kr. 5,9 mio.  

Har du spørgsmål er du velkommen til at e-maile til finance@kopenhagenfur.com eller kontakte  Økonomiafdelingen 43 26 14 20