Ph.d.-afhandling om velfærdsvurdering af mink

Britt Ingeborg Foseide Henriksen med sin ph.d.-afhandling

I sidste uge forsvarede Britt Ingeborg Foseide Henriksen sin ph.d.-afhandling, hvori hun har testet velfærdsvurderingssystemet WelFur-Mink.

Britt Ingeborg Foseide Henriksen er oprindeligt fra Norge, men bosat i Danmark, og tirsdag den 30. juni forsvarede hun sit treårige forskningsarbejde ved Aarhus Universitet.

Med udgangspunkt i velfærdsvurderingssystemet WelFur-Mink har hun forsket i vurderingen af minks velfærd og brugen af staldskoler i anvendelsen af resultaterne på farmene.

- For avlerne er det vigtigt, at de kan bruge resultaterne af alt det, der bliver undersøgt i deres daglige pasning af dyrene. I WelFur modtager avlerne alle resultater, så der er gennemsigtighed i processen, for det er vigtigt, at de kan diskutere de konkrete forhold med hinanden, deres konsulent eller dyrlæge, hvis der er noget, de skal gøre anderledes, siger Steen Henrik Møller, seniorforsker ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, og vejleder for Britt Ingeborg Foseide Henriksen i forbindelse med ph.d.-afhandlingen.

Forenkling af procedurer

WelFur-protokollen er til for, at avlerne kan påvise, at minkenes velfærd er, som den skal være, og målingerne foregår tre gange årligt - i de tre hovedfaser, som minkproduktionen er synkroniseret i - og varer en hel dag.

Britt Ingeborg Foseide Henriksen har undersøgt, hvordan hver fase bidrager til den overordnede vurdering af minkenes velfærd, og om man på grundlag af denne viden kan forenkle procedurerne.

Desuden har hun undersøgt, hvordan staldskoler - hvor avlere kan udveksle erfaringer og finde farmtilpassede løsninger - kan være nyttige til at forbedre dyrenes velfærd.