Aarhus Universitet afholder temadag om aktuel minkforskning

På én enkelt dag vil førende forskere gøre dig meget klogere på den seneste forskning inden for mink.

Tirsdag den 15. september kl. 09.30 - 15.00 afholder Aarhus Universitet minktemadag, hvor den nyeste forskning inden for mink vil blive fremlagt af førende forskere inden for området.

Temadagen foregår i auditoriet ved Forskningscenter Foulum - Aarhus Universitet - Blichers Allé 20, 8830 Tjele.

Tilmelding til temadagen og betaling af deltagergebyret på 800,00 kr., som er inkl. 25 % moms og dækker kaffe, frokost og mødebilag, kan kun ske online på:

https://auws.au.dk/Temadag_mink_2015

Sidste frist for tilmelding og betaling er fredag den 11. september 2015 kl. 12.00.

 

FORELØBIGT PROGRAM:

 

09:30                  Registrering

                             Kaffe med rundstykker i forhallen ved auditoriet

10:00                  Velkomst og introduktion

                            Pelsdyrkoordinator Steen H. Møller

                             Ordstyrer: Forskningschef Peter F. Larsen

10:10                 Kan vi bestemme drægtighed tidligt hos mink ved at analysere en urinprøve?

                            Seniorforsker Mette Skou Hedemann

10:25                 Hvordan får vi flere minkhvalpe til at overleve?

                            Seniorforsker Jens Malmkvist

10:40                 Tildeling af halm i vinterperioden viser, at mink har tidlig motivation for redebygning og øger

                           kuldstørrelsen

                            Ph.d.-studerende Toke Munk Schou

10:50                 Også gamle tæver kan producere mælk i længere tid, hvis de fodres rigeligt efter fødsel

                            Seniorforsker Steen H. Møller

11:05                  Pause - kaffe, te, vand

11:25                 Sårskorper kan dannes uden forudgående åbne sår hos minkhvalpe efter 6 uger

                            Seniorforsker Emeritus Steffen W. Hansen

11:40                 Kraftig fodring i dieperioden er godt for både tæver og hvalpe

                            Dyrlæge Tove Clausen

11:55                 Minks behov for vitamin-E i vækst- og pelssætningsperioden

                            Cand.scient. i Agrobiologi Ditte Clausen

12:10                 Aflivning anbefales frem for behandling ved udbrud af usædvanlige pote- og hovedsår (FENP)                             - resultater og erfaringer fra 5 danske farme

                            Videnskabelig assistentAnabelle Jakobsen

12:25                 Afrunding på formiddagen

12:30                  Frokost & kaffe

13:30                 Kan minks velfærd i vinter- og vækstperioden vurderes uafhængigt af observationsdatoen?

                            Ph.d.-studerende Anna F. Marsbøll

13:45                 Kan WelFur gennemføres med færre observationer eller perioder?

                            Videnskabelig assistent Britt I. F. Henriksen

14:00                  Forfriskninger - kaffe, te, vand, frugt og småkager/chokolader

14:20                 Selektion for tillidsfulde mink giver bedre pelskvalitet

                            PostdocJanne Thirstrup

14:35                 Simulering af avlsplaner viser, hvordan gevinsten ved genomisk selektion kan udbredes i minkbranchen

                            PostdocKristian Meier

14:50                 Opsummering

                            Forskningschef Peter F. Larsen

15:00                 Afslutning