WelFur

Har alle mink adgang til en redekasse? Får de den rette mængde foder? Og har de læ og skygge i deres bure? Det er bare nogle af de spørgsmål, som de danske minkavlere skal kunne nikke ja til, når de får besøg af WelFur-konsulenter. WelFur er et system til at måle og dokumentere dyrenes velfærd, og det er baseret på mere 30 års forskning.

Siden 2009 har forskere fra syv europæiske universiteter forsket i og indsamlet viden om, hvad der er vigtigt for minkens velfærd og trivsel i forbindelse med WelFur-projektet. På dette grundlag er der udarbejdet et såkaldt målesystem med fire parametre:

God fodring
God indhusning
Dyresundhed
Hensigtsmæssig adfærd

Disse kriterier er siden 2017 anvendt af det uafhængige certificeringsfirma Baltic Control til at certificere de 3.500 europæiske pelsdyrgårde, og fra 2020 vil Kopenhagen Fur udelukkende sælge mink- og ræveskind, der er WelFur-certificerede. Hver gård får tre besøg, som ligger på tre forskellige tidspunkter af året for at måle de forskellige perioder i minkens livscyklus. Derefter skal gårdene have ét besøg om året for at opretholde certificeringen.

 

 

Fakta om WelFur

Det er pelsdyrerhvervet selv, der har taget initiativ til at få dokumenteret dyrevelfærden hos pelsdyr.

WelFur giver et uvildigt, nuanceret og retvisende billede af dyrenes sundhed og trivsel på gården.

Målemetoden for WelFur er gennemarbejdet på syv europæiske universiteter.

En god WelFur-score giver den enkelte avler et solidt grundlag for med god samvittighed og stolthed at kunne dokumentere en høj dyrevelfærd på gården.