Tjek på Gården – dyrevelfærd i fokus

Daglig drift af gården er én af de vigtigste faktorer for at sikre, at minkene har god dyrevelfærd. Derfor har Danske Minkavlere valgt at indføre programmet Tjek på Gården.

Tjek på Gården er et supplement til den allerede høje standard for dyrevelfærd indenfor minkavl. Foruden minkavlernes eget program for dyrevelfærd, skal alle minkavlere have fire til seks årlige besøg af dyrlæger til lovpligtige sundhedsrådgivningsaftaler. Sundhedsrådgivning skal sikre, at minkene får de bedste vilkår, og at den gode dyresundhed og dyrevelfærd er i fokus. Desuden gennemfører Fødevarestyrelsen uanmeldte kontrollerer af forholdene på de danske minkfarme.

Dansk Pelsdyravlerforening har udarbejdet et Tjek på Gården-skema, som skal sikre, at avlerne lever op til de love og regler, der er for minkavl. Hvis en avler ikke lever op til de forhold, så skal avleren selv rette op på det. Konsulenter fra Danske Minkavlere vil derefter besøge avleren for at sikre, at forholdene er, som de skal være. Hvis ikke avleren efter gentagne henstillinger har gjort det fornødne på farmen, så vil avleren blive ekskluderet fra Dansk Pelsdyravlerforening.
Siden 2011 er en håndfuld minkavlere blevet ekskluderet.

Danske minkavlere tjek på garden tjek på farmen

Tjekliste til Tjek på Gården

I skemaet til Tjek på Gården er der en række punkter, der bliver undersøgt hos den givne avler. 11 kategorier med hele 40 underspørgsmål skal sikre, at avleren lever op til de gældende love og regler indenfor minkavl.

Der spørges ind til:

  • Aflivning
  • Burindretning
  • Fravænning
  • Hegning
  • Indhusning
  • Miljø
  • Pasning og pleje
  • Registrering og administration
  • Sundhed
  • Uddannelse

Punkterne skal sikre, at standarden på minkgårdene forbliver i det allerede høje niveau. Minkene får de bedst mulige vilkår og god dyresundhed kommer i fokus. Der er også fordele for minkavlere, som med høj dyrevelfærd, bedre sundhed og god smittebeskyttelse på gården får færre omkostninger og en bedre drift.