Livet på gården

Minken kræver lys og luft, og derfor bor dyrene i luftige bure i åbne haller. I buret har de en redekasse med halm, de har en hylde og legetøj, og de har en drikkeventil, hvor der altid er frisk vand.

Når hvalpene fødes i maj, bliver de hos moderen, indtil de er ca. 8 uger gamle. Den første måned dier de hos moderen. Derefter lærer de at spise foderet, der ligger på låget af redekassen. De lærer også selv at drikke vand fra drikkeventilen bagest i buret. Efter 8 uger har de ikke længere brug for at die. De har lært at klare sig selv og får de deres eget bur – to og to. En han og en hun.

Minkene fodres 1-2 gange om dagen, og det betyder, at avleren kigger til dyrene dagligt. Dermed sikrer han, at dyrene trives og har det godt. Hvis der er dyr, der er syge eller har sår, tager han straks hånd om det. Afhængigt af sygdommen kan minken enten blive i buret eller flyttes til en sygeafdeling et andet sted på gården, mens den er i behandling.

På en gennemsnitlig minkgård i Danmark er der ca. 2.500 avlshunner. De føder i gennemsnit 5,5 hvalpe én gang om året. Det vil sige, at der er lige knap 14.000 mink på en gård fra maj, når hvalpene fødes, til november, hvor minkene aflives og pelses.

På nogle af de mindre gårde kan minkavleren og evt. hans familie klare det daglige arbejde selv, mens der på de store gårde er flere ansatte. Især når der skal pelses, er der behov for ekstra hænder.

På en gennemsnitlig minkgård i Danmark er der ca. 2.500 avlshunner. De føder i gennemsnit 5,5 hvalpe én gang om året.
Danske Minkavlere Åbent Landbrug