Faglige årsberetninger

Hvert år samler Kopenhagen Fur Forskning de seneste forskningsartikler om pelsdyravl i en faglig årsberetning. Du kan finde og læse de seneste beretninger herunder.

Én af grundpillerne i dansk pelsdyravls succes er den omfangsrige forskning, som ligger til grund for den gode dyrevelfærd, den høje sundhed og de solide driftsresultater.

Jordbrugserhvervene i Danmark har en tradition for tæt samspil med forskermiljøerne på universiteterne. Udvekslingen mellem praktisk erfaret viden og forskningsresultater skaber værdi for erhvervene og for Danmark.

Kopenhagen Fur driver egen forskningsafdeling, Kopenhagen Forskning, som gennem samarbejde med vidensmiljøerne på Aarhus Universitet og Københavns Universitet skaber udvikling for pelsdyrerhvervet.

Der forskes i indhusning af pelsdyr, foder, dyresundhed, miljøforhold, produktkvalitet og avl. Begge universiteter har egen forsøgsgård, hvor forskningen udføres. Kopenhagen Forskning driver også så sin egen forsøgsgård ved Holstebro, hvor der især forskes i foder og ernæring.

Kopenhagen Fur ønsker en stærk og sammenhængende faglig indsats baseret på optimal synergi mellem erhvervets forskere, rådgivere, veterinærer og diagnostisk personale.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009