Årets gang på gården

Danske Minkavlere Åbent Landbrug

 

Januar/februar: Avleren gør gården klar til den kommende sæson. Redekasserne tømmes for halm, og haller og bure renses. Det er kun avlsdyr, der er på gården på dette tidspunkt, så halvdelen af burene står tomme.

Marts: Minkhunnen er i brunst, så det er tid til, at minkene parres. Hendes brunst er styret af dagslyset - at dagene bliver længere - og parringen sker altså efter naturlig parringsadfærd.

April/maj: Fra slutningen af april til starten af maj fødes hvalpene. Hvert kuld er på mellem 4-7 hvalpe. De vejer 10 gram ved fødslen og er ikke større end en finger. De første uger lever de af moderens mælk. Allerede når de er 4 uger gamle, lærer de så småt at spise foder fra redekasselåget og drikke vand fra drikkeventilen.

Juli/august: I august er hvalpens krop stort set fuldt udvokset. Den udsættes ikke for hverken trimning, kupering eller kastration.

September/oktober: Minkene vokser sig store, og i løbet af efteråret får de deres vinterpels. Minkavleren kan nu udvælge, hvilke dyr der skal indgå i næste års avl. Dette vurderes ud fra minkens adfærd, sundhed, størrelse og pelsens kvalitet.

November/december: De mink, der ikke skal fortsætte i avl, aflives og pelses. Aflivningen foregår på gården, så minken skal ikke transporteres først. En aflivningskasse bliver fyldt med kuldioxid, hvorefter minkene lægges ned i kassen én ad gangen. I løbet af få sekunder bliver minkene bevidstløse, og de dør inden for 45 sekunder. Derefter pelses minken. Skindene sendes til Kopenhagen Fur, hvor de sorteres og sælges på auktionerne.

Gårdmink er domesticerede. Deres adfærd og genetik har ændret sig væsentligt fra deres vilde artsfæller, ligesom det er sket for f.eks. køer og grise.